Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 781044388

In the dump area outside the city - Snímek