Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 495330787

Dark, Black Coffee Being Poured From Vintage Metal Coffee Percolator Into Blue Ceramic Cup On Wooden Table With All Natural Cotton Linen Tea Towel And Spoon And Large Stone Background - Snímek