Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 145576816

Aging process - very old senior woman hands wrinkled skin - Snímek