Pouze pro redakční použití
Redakční kredit: Michele Paccione / Shutterstock.com

Identifikační číslo stock ilustrace bez poplatků za každé další užití: 426782113

MAY 26, 2016: Illustrative editorial cartoon of Donald Trump as a super hero. - Ilustrace