Identifikační číslo stock ilustrace bez poplatků za každé další užití: 1014934033

Icofiexaedron, Leonardo da Vinci, illustration for the Divina Proportione book page 261, 3D model - Ilustrace