Identifikační číslo stock ilustrace bez poplatků za každé další užití: 1016455423

Icofaedron Epipedon, Leonardo da Vinci, illustration for the Divina Proportione book, 3D model - Ilustrace