Identifikační číslo stock ilustrace bez poplatků za každé další užití: 794651950

Hexagonos, Leonardo da Vinci, illustration for the Divina Proportione book page 269. 3D model. - Ilustrace