Podepsaná smlouva o vlastnictví uložená u společnosti Shutterstock, Inc

Identifikační číslo stock ilustrace bez poplatků za každé další užití: 1088634218

Hand drawn silhouettes of Colt pistols. Colt's is an American firearms manufacturer, founded in 1855 by Samuel Colt. - Ilustrace