Accessibility image #1

Závazek ohledně použitelnosti

Společnost Shutterstock, Inc. (dále jen „Shutterstock“) se zavazuje zajistit, aby náš web byl přístupný a použitelný pro všechny lidi, včetně těch s různým postižením a uživatelů čteček obrazovky. Společnost Shutterstock najala UsableNet Inc., přední poradenskou firmu pro přístupnost webů, aby pomohla testovat, napravovat a udržovat soulad webu Shutterstock s požadavky pravidel Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA (WCAG 2.0 AA).
Blue keyboard

Neustálé zlepšování

Vezměte prosím na vědomí, že naše snahy udržet přístupnost a použitelnost stále probíhají. I když se snažíme, aby byl web co nejpřístupnější, můžou různé pomocné technologie narazit na některé problémy, protože škála pomocných technologií je široká a rozmanitá.
Orange phone

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se přístupnosti konkrétní webové stránky na tomto webu, kontaktujte nás. Pokud narazíte na problém s přístupností, v e-mailu nebo telefonátu uveďte webovou stránku a povahu problému a my podnikneme vše pro to, abychom vám stránku nebo informace na ní zpřístupnili.

Další zdroje

Které prohlížeče jsou podporovány?

Další informace

Které jazyky jsou podporovány?

Další informace

Co je alternativní text snímku?

Další informace