Jaké jsou technické požadavky na snímky?

Formát souboru

Přijímáme snímky ve formátech JPEG a TIFF, ale doporučujeme, abyste své snímky zasílali ve formátu JPEG, protože všechny snímky jsou po schválení zařazení do naší sbírky automaticky převáděny do jpeg. V současné době nepřijímáme soubory ve formátech PSD ani TIFF s vrstvami.

Soubory EPS přijímáme, ale vyžadujeme, aby byly uloženy ve formátu kompatibilním s aplikací Adobe Illustrator 8 nebo 10.

Barevný profil

Snímky Shutterstock jsou nabízeny v barevném profilu sRGB, protože většina snímků na internetu je zobrazena v tomto profilu. Pokud odešlete snímky v jiném barevném profilu, je pravděpodobné, že při konverzi na sRGB dojde k pozměnění barev. Proto doporučujeme, abyste své snímky konvertovali do sRGB dříve, než je nahrajete na Shutterstock.

Velikost a rozměry souboru

Všechny snímky musí mít velikost alespoň 4 MP (megapixely) a musí být nastaveny v nejvyšší kvalitě, aby vznikly rozměry souboru přijatelné pro odeslání do Shutterstock.

Maximální velikost souboru, který můžete nahrát prostřednictvím svého webového prohlížeče, je 50 MB pro fotografie a 100 MB pro soubor EPS. Pokud je nahrajete prostřednictvím FTPS, můžete nahrávat snímky ve formátu JPEG do velikosti 50 MB, soubory EPS do velikosti 100 MB a TIFF do velikosti 4 GB.


Megapixely (MP) se liší od megabytů (MB), protože se jedná o rozměry, nikoli o velikost souboru. Pro výpočet megapixelů vynásobte X (šířku) Y (výškou) snímku nebo kresby.

Například:
2 000 × 2 400 pixelů = 4,8 megapixelu. Soubor s tímto rozměrem je přijatelný.
1 200 × 3 000 pixelů = 3,6 megapixelu. Toto je menší než naše minimální požadavky na velikost a  tento soubor nebude naším systémem přijat.

K pixelům/bodům/pajkám/palcům:
Níže je překlad toho, co znamená 4 MP v každém měření. Mějte na paměti, že se tyto hodnoty liší v závislosti na nastavení DPI/PPI vašeho počítače, ale na 72 DPI/PPI (což je současný standard) by tyto hodnoty měly být:

4 miliony pixelů = 4 miliony bodů = 27,562 pajek = 771,62 čtverečních palců.

Soubory EPS musí mít velikost nejméně 4 MP a nejvýše 25 MP. U souborů EPS tento požadavek platí pro velikost ohraničujícího rámečku kolem kresby, nikoli pro kreslicí plátno. V příkladu pod kreslicím plátnem je bílý čtverec za žlutými hvězdami. Okraj ohraničení je automaticky generován modrým obrysem kolem aktuální kresby.


Snímek přidaný uživatelem

Takže i když má kreslicí plátno 4 MP nebo více, ale ohraničující rámeček kolem kresby je menší než 4 MP, zobrazí se chyba.

Chcete-li tento problém vyřešit, zvětšete rozměry kresby na 4 MP nebo více. 

V aplikaci Adobe Illustrator:
1. Vyberte kresbu.
2. V panelu Transformace rozšiřte kresbu alespoň na 4 MP. V CC 2018 a novějším je tento panel vnořen pod záložkou Vlastnosti.
3. Upravte si kreslicí plátno tak, aby ho vaše kresby nepřekročily.

  • Pomohl vám tento článek?