Jak odešlu redakční obsah?

Snímek označený štítkem “Pouze redakční kvalita” na Shutterstock je snímek, který není možno použít k inzerci nebo propagaci produktu nebo služeb. Osoby, předměty nebo místa na redakčních snímcích se nezveřejňují.

Redakční snímek se může použít k ilustraci pro média zajímavých a aktuálních událostí. Může se také použít k ilustraci pro člověka zajímavého předmětu, jako: umění, obchod, kultura, zdraví, fitness, životní styl, společenské události, technologie a cestování. Shutterstock přijme redakční snímky, které spadají do dvou kategorií:
  • Dokumentární snímky: Snímky, které dokumentují událost nebo předmět, který je pro člověka zajímavý
  • Ilustrační snímky: Snímky, které ilustrují událost nebo předmět, který je pro člověka zajímavý, prostřednictvím inscenování

Aby mohl být přijat, ediční obsah musí:
  • vyhovovat požadavkům na kvalitu redakčního snímku
  • spadat do redakční kategorie dokumentární nebo ilustrační
  • být doprovázen redakčním popiskem a příslušnými klíčovými slovy
  • při odeslání být opatřen štítkem jako redakční snímek

Požadavky na kvalitu
Ilustrační redakční snímky musí mít kvalitu, která je v souladu se standardy na komerční kvalitu, takže uspořádání předmětu a/nebo dalších vizuálních prvků, které vytvářejí snímek, musí být dobře promyšlené a kvalita snímku musí být špičková, protože tento obsah je fotografován v kontrolovaném prostředí. Je možno využít mírné tradiční techniky následného zpracování, aby se tím zdůraznil redakční obsah, ale žádné velké úpravy.

Pro dokumentární redakční snímky jsou standardy kvality poněkud mírnější. Tyto snímky musí přesně a pravdivě sdělovat událost nebo předmět. Ačkoliv by dokumentární snímky neměly být pokud možno upravovány, technické vylepšení je přijatelné, pokud zlepší celkovou kvalitu samotného snímku.


Kvalifikátory redakční kategorie
Snímek přidaný uživatelem
Snímky nebo klipy pro komerční použití odeslané pro redakční použití, abyste se vyhnuli smlouvě s modelem, smlouvě s majitelem objektu či požadavkům na ochrannou známku nebo autorská práva, nebudou přijaty.
 
Redakční titulky:   
Redakční obsah odeslaný do Shutterstock vyžaduje opatření redakčním štítkem. Redakční štítky musí obsahovat informace kdo, co, kde, kdy a proč. Poskytnuté informace musí být přesné a relevantní pro odeslaný snímek. Je také nezbytné tuto informaci prezentovat v příslušném redakčním formátu:
 
MĚSTO, STÁT/ZEMĚ – MĚSÍC, DEN ROK: Faktický popis obsahu snímku, včetně koho a co snímek zobrazuje a kvalifikující mediálně zajímavé prohlášení o objektivním faktu (pokud je zapotřebí).
 
Zde je dobrý příklad správného redakčního popisu:
 
Snímek přidaný uživatelem

Fotografoval AGIF

BRASILIA, BRAZIL - JULY 12, 2014: Van Persie of Netherlands celebrates during the World Cup Third place game between Brazil and the Netherlands in the Estadio Nacional.

Pokud není přesné datum známo, je možno použít PŘIBLIŽNĚ MĚSÍC ROKU nebo PŘIBLIŽNĚ ROK.

Pokud je město velké nebo dobře známé, jako například MOSKVA, není nezbytné uvádět v řádku pro datum nebo v popisu zemi. Podívejte se na konec tohoto článku, kde najdete úplný seznam samostatných měst.

Klíčová slova
Pokud se chystáte odeslat ilustrační redakční obsah, musíte uvést klíčová slova “ilustrační" a "redakční” nebo "lustrační redakční obsah".

Na rozdíl od klíčových slov pro komerční snímky, klíčová slova pro redakční snímky mohou obsahovat ochrannou známku a produkty, pokud přesně popisují snímek.

 
Štítkování obsahu pro redakční použití:
Kromě redakčního štítku musí být redakční obsah při přípravě k revizi označen pro redakční použití. Proveďte to následovně: z rozbalovací nabídky „Redakční obsah“ na stránce odesílání obsahu zvolte „Ano“.

Snímek přidaný uživatelem

Redakční obsah, který není označen štítkem pro redakční použití, bude odmítnut s odůvodněním „Štítek pro redakční použití“.

Zde jsou další zdroje, které pro vás mohou být užitečné:

  • Pomohl vám tento článek?