การใช้จ่ายที่คาดการณ์ในอุตสาหกรรมโฆษณาวิดีโอออนไลน์ทั่วโลก คาดว่าจะถึง 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015
เครดิต: statista.com