Arvioitu videomainontaan käytetty rahamäärä maailmanlaajuisesti kasvanee 9,8 miljardiin US-dollariin vuonna 2015.
lähde: statista.com