Size kolaylık sağlamak için bu belgenin çevirisi üzerinde çalışıyoruz. Hazır olduğunda burada yayımlayacağız. Lütfen haklarınız ve/veya yükümlülükleriniz ile ilgili tüm sorularınız için sözleşmelerin İngilizce sürümlerine başvurun.
SHUTTERSTOCK, INC.
SHUTTERSTOCK.COM
WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI
Bu web sitesine ("Site") erişim sağlamadan veya Siteyi kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun.
ŞARTLARIN KABULÜ
Bu Siteye erişmeniz veya kullanmanız bu belgede belirtilen koşul ve şartları ve Shutterstock, Inc şirketinin (“Shutterstock”) burada zaman zaman yayınlayabileceği değişiklikleri (toplu olarak “Kullanım Koşulları”) kabul ettiğinizi gösterir. Bu Kullanım Koşullarında belirtilen koşul ve şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteden çıkın ve siteyi kullanmayın.
Shutterstock, Sitede yer alan bu Kullanım Koşullarını ve diğer kılavuzları ve kuralları zaman içinde değiştirebilir. Bu değişiklikleri kabul etmenizle, Siteye sürekli erişiminiz ve Site kullanımınız devam eder. Site erişimi ve kullanımınız için, Kullanım Koşullarının güncel sürümüne ve Siteyi kullandığınız tarihte Sitede yer alan kurallar ve kılavuzlar geçerli olacaktır. Lütfen en güncel şartları görmek için shutterstock.com ana sayfasında yer alan "Kullanım Koşulları" bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Kullanım Koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde bu Siteye erişim veya kullanım lisansınız otomatik olarak sona erecektir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKKI; SINIRLI LİSANS
1.
Site üzerindeki tüm görseller ve diğer içerik (topluca "İçerik" olarak adlandırılır) ile İçeriğin seçilmesi ve düzenlenmesi telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve antlaşmalarla (topluca "Fikri Mülkiyet Yasaları" olarak adlandırılır) korunmaktadır. Herhangi bir İçeriğin yetkisiz kullanımı, sözü edilen yasaların ve Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir. Burada veya Abonelik Hizmet Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenler dışında Shutterstock herhangi bir içeriğe ilişkin hiçbir açık veya zımni izni garanti etmez. Site veya başka herhangi bir İçeriği kiralama, finansal kiralama, borç verme, satma, devretme, dağıtım, görüntüleme, icra, lisans verme, alt lisans verme veya tersine mühendislik amaçları doğrultusunda kopyalamayacağınızı, yeniden yayınlamayacağınızı, düzenlemeyeceğinizi, bağlantı oluşturmayacağınızı, indirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlama yapmayacağınızı ve türemiş çalışmalar oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Site veya İçeriğe ilişkin veri araştırması, robotlar veya benzer veri ve/veya görsel toplama ve ayıklama yöntemleri kullanmayacağınızı da kabul edersiniz.
SHUTTERSTOCK TİCARİ MARKALARI
2.
Bu Kullanım Şartları uyarınca "Ticari Markalar", tüm ortak yasalar veya tescilli ticari markalar, logolar, hizmet markaları, ticari adlar, Internet etki alanı adları veya Shutterstock tarafından şu anda veya ileride kullanılabilecek diğer köken işaretleri anlamına gelmektedir.
3.
Bu Kullanım Koşullarında açıkça verilen yetkiler haricinde, burada belirtilenler hiçbir şekilde herhangi bir Shutterstock Ticari Markasını kullanma hakkını size vermez ya da size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanmaz.
4.
Shutterstock Ticari Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Ticari Markaların veya Shutterstock'un olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
5.
Shutterstock Ticari Markalarının veya Shutterstock tarafından talep edilen Ticari Marka haklarının geçerliliği için rekabet etmeyeceğinizi veya (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunmayacağınızı, başka kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunmayacağınızı, bu kişi veya kurumu teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
6.
Shutterstock Ticari Markası veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
7.
Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Shutterstock'un Ticari Markasına benzer veya bu Marka ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.
8.
Shutterstock web sitesinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanımı Shutterstock'un ticari takdim şekli ve/veya ticari markası veya hizmet markası olup, Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.
9.
Shutterstock web sitesinde kullanılan veya yer alan diğer tüm ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logoları ilgili sahiplerine aittir. Ticari ad, ticari marka, üretici, tedarikçi veya diğerleri tarafından herhangi bir ürüne, hizmete, işleme veya diğer bilgilere başvurulması açıkça belirtilmediği takdirde Shutterstock'un bunları onayladığı, sponsor olduğu veya tavsiye ettiği anlamına gelmez.
10.
Shutterstock'un ticari markasını, logosunu, Görselini veya Shutterstock web sitesine bağlantı sağlayan diğer tescilli Shutterstock grafiklerini Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız.
11.
Shutterstock'un önceden yazılı izni olmadan Shutterstock web sitesi veya başka bir Görsele çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.
TELİF HAKKI İHLALİ HAK TALEPLERİ /DMCA BİLDİRİLERİ
12.
Shutterstock'un sağladığı herhangi bir Görsel veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, DCMA Telif Hakkı İhlali Bildirim Esaslarındabelirtilen şekilde Shutterstock'a bildirimde bulunabilirsiniz.
SINIRLAMALAR
13.
Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:
a. Herhangi bir yasanın veya Shutterstock veya herhangi bir üçüncü tarafa ait hakların ihlaline neden olabilecek her türlü faaliyette bulunmak.
b. Siteye erişim ve kullanıma ilişkin yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmek ya da Kullanım Koşullarında yasaklanmış herhangi bir faaliyette bulunmak.
c. Shutterstock veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.
İÇERİĞİN KULLANILMASI
14.
Belirli bir İçerik için ve/veya abonelik sözleşmesi ya da özel İçeriğe ilişkin başka bir kullanım sözleşmesi yapmak üzere Shutterstock'a ücret ödeyen kullanıcılara Özel İçerik sağlanacaktır. Shutterstock ile bir abonelik sözleşmesi yapmadığınız takdirde herhangi bir içeriği indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.
15.
İçerikte yer alan filigranları veya telif hakkı bildirimlerini kaldıramazsınız.
16.
Shutterstock bu lisansı dilediği zaman herhangi bir nedenle iptal etme hakkını saklı tutar.
KISITLAMA VE KULLANIMIN SONA ERMESİ
17.
Shutterstock, Site ve İçeriğin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak engelleyebilir, sınırlayabilir, kalıcı ve geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir.
ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT SİTELERE BAĞLANTILAR
18.
SHUTTERSTOCK'UN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİNE BAĞLANTI SAĞLAMASI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KENDİ WEB SİTELERİNDEN SHUTTERSTOCK WEB SİTESİNE BAĞLANTI SAĞLAMALARINA İZİN VERMESİ HALİNDE, SHUTTERSTOCK'UN BU ÜÇÜNCÜ TARAFLARA VE WEB SİTELERİNE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ SAĞLAMADIĞI VE BUNLARA AİT HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA UYGULAMAYI KABUL ETMEDİĞİNİ BİLMELİSİNİZ. BU WEB SİTELERİ SHUTTERSTOCK'UN KONTROLÜ ALTINDA DEĞİLDİR VE SHUTTERSTOCK BU BAĞLANTILARI YALNIZCA SİZE KOLAYLIK SAĞLAMAK İÇİN TEMİN EDER VE/VEYA BUNLARA İZİN VERİR. HERHANGİ BİR BAĞLANTININ EKLENMESİ SHUTTERSTOCK İLE ORTAK OLDUKLARI, SHUTTERSTOCK TARAFINDAN DESTEKLENDİKLERİ YA DA BENİMSENDİKLERİ ANLAMINA GELMEZ.
GARANTİ VE TEKZİPLER
19.
BU KULLANIM KOŞULLARI UYARINCA SHUTTERSTOCK TARAFINDAN SAĞLANAN SİTE, HİZMETLER VE MATERYALLER; İHLAL ETMEME, TİCARİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLERİ İÇEREN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HİÇBİR AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR GARANTİ OLMADAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR, YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, SHUTTERSTOCK: (i) SİTENİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI; (ii) SİTEYE ERİŞİMİN KESİNTİSİZ SAĞLANACAĞINI; (iii) SİTENİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; VE (iv) SİTE, HİZMETLER VEYA MATERYALLERDEKİ HERHANGİ BİR HATANIN VEYA ARIZANIN GİDERİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.
KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK
20.
Shutterstock ad ve adres gibi bilgilerinizi, içeriği bu Kullanım Koşulları ile ilişkilendirilen Shutterstock Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.
TAZMİNAT
21.
Davranışlarınız, Shutterstock web sitesini kullanmanız ya da kullanamamanız, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyan veya garantiyi ihlal etmeniz ya da ihlal ettiğiniz iddiası,   Shutterstock Görsellerini izinsiz kullanmanız veya başka herhangi bir hakkı ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili her türlü talep, zarar, ödeme, yükümlülük ve masraf karşısında (avukat ücretleri de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmaksızın) Shutterstock, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, lisans verenleri, çalışanları, temsilcileri, üçüncü taraf bilgi sağlayıcıları, Göndericileri ve bağımsız yüklenicilerini savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.
GEÇERLİ YASA VE YARGILAMA YETKİSİ
22.
Bu sözleşme New York Eyalet kanunları uyarınca düzenlenecek ve yorumlanacaktır. Bu sözleşmeyle Eyaletin ve bu eyalette yer alan federal mahkemelerin münhasır yargılama yetkisini kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmeye ilişkin veya bu sözleşmeden doğacak tüm davalar, ihtilaflar ve anlaşmazlıklar başka bir yerde değil, Eyalet, Ülke ve New York şehrinde yer alan mahkemeler tarafından ele alınacak ve çözülecektir. Bu Hizmet Kullanım Koşullarına ilişkin veya bu Koşullardan doğacak her türlü dava, ihtilaf veya anlaşmazlıklarla ilgili tebliğin, bir kopyasının taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta ile (ya da diğer postalama yolları ile) ücreti önceden ödenmiş olarak karşı tarafa gönderilmesi ile geçerli sayıldığını, kanunen öngörülen diğer şekillerde burada belirtilmeyen hiçbir hükmün tebliğin geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul edersiniz. Bu sözleşme, taraflardan herhangi birinin lehine veya aleyhine yorumlanamayacağı gibi buradaki adil hükümlere tabii olacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe konulamaz kılınırsa, kalan bölümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmez.
Parolanızı mı unuttunuz?