To polskie tłumaczenie stanowi wyłącznie tłumaczenie nieodpłatne i nie jest dokumentem prawnym. Prosimy zaznajomić się z oryginalnym angielskim tekstem.

Oświadczenie o prywatności dla Shutterstock, Inc.

Ostatnia aktualizacja 3 września 2011 r.

Pamiętaj, że wszelkie praktyki firmy Shutterstock, Inc. („Shutterstock”), wraz z danymi osobowymi, podlegają niniejszej Polityce prywatności, która podlega odpowiednio zmianom. Zachęcamy odwiedzających oraz użytkowników naszej strony internetowej, aby regularnie sprawdzali naszą Politykę prywatności. W celu zaktualizowania Twoich informacji oraz preferencji, przejdź do sekcji zatytułowanej „Aktualizacja/usuwanie danych osobowych oraz preferencje dotyczące prywatności.”

SHUTTERSTOCK posiada licencję Program Prywatności TRUSTe. TRUSTe jest niezależną organizacją, której misją jest budowanie zaufania użytkowników do Internetu poprzez promowanie zasad należytego wykorzystywania informacji. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do strony www.shutterstock.com („Strona”). Aby pokazać swoje zaangażowanie w przestrzeganie ochrony prywatności użytkowników, Strona zgodziła się na ujawnienie zasad przetwarzania danych oraz zleciła TRUSTe przegląd zasad ochrony prywatności.

Shutterstock działa zgodnie z zasadami europejskiego porozumienia ramowego w sprawie ochrony danych osobowych (EU Safe Harbor Framework) ustanowionego przez Departament Handlu w sprawie zbierania, użytkowania i przechowywania danych z Unii Europejskiej.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki, zalecamy skontaktowanie się najpierw z privacy@shutterstock.com. Jeżeli w ciągu 30 dni od pierwszego kontaktu nie otrzymasz potwierdzenia otrzymania swojego zapytania lub zapytanie zostanie źle zaadresowane, zalecamy skontaktowanie się z TRUSTe pod adresem http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.phpTRUSTe będzie pełnił rolę łącznika z Shutterstock w celu udzielenia pomocy.

Zmiany w Polityce prywatności

Wszelkie dane osobowe („dane osobowe” są określone jako informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, kontaktu lub zlokalizowania osoby, której one dotyczą), które gromadzimy i przechowujemy będą podlegać niniejszej Polityce prywatności, podlegającej co pewien czas zmianom. Shutterstock zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności co pewien czas wedle własnego uznania oraz będzie informować użytkowników o istotnych zmianach na stronie głównej Strony. Jeżeli w wyniku takich zmian użytkownik chce zmienić sposób, w który Shutterstock ma prawo do stosowania jego danych osobowych, może to zrobić poprzez postępowanie zgodnie z procedurą opisanej w sekcji zatytułowanej „Aktualizacja danych osobowych oraz ustawienia dotyczące prywatności.”

Użytkownik będzie uznany za powiadomionego i związanego zmianami Polityki prywatności po publikacji takiego powiadomienia z wyjątkiem następującej sytuacji: jeżeli w chwili podania przez użytkownika danych osobowych firmie Shutterstock, użytkownik otrzyma możliwość (jak jest czynione w tej chwili) ograniczenia sposobu wykorzystania tych informacji w komunikacji z użytkownikiem przez firmę Shutterstock lub osoby trzecie, Shutterstock nie będzie zmieniać ustawień użytkownika w tym zakresie bez wyraźnej zgody użytkownika. Jednakże, w przypadku, gdy Shutterstock zostanie zakupiony przez inny podmiot lub wejdzie w fuzję z innym podmiotem, Shutterstock może przekazać temu podmiotowi informacje o klientach, które dotyczą tej części naszych interesów odsprzedanych innemu podmiotowi lub podlegających fuzji z innym podmiotem bez zgody użytkownika, aczkolwiek Shutterstock poinformuje użytkownika o takiej sprzedaży środków, przejęciach lub fuzjach na niniejszej Stronie.

Podmioty gromadzące dane osobowe

Dane osobowe dostępne na tej stronie są gromadzone przez Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA, numer telefonu 1-866-663-3954.

Aktualizacja danych osobowych oraz ustawień dotyczących prywatności

Masz prawo do uzyskania dostępu i poprawienia swoich danych osobowych oraz ustawień dotyczących prywatności w dowolnym czasie. Można to być tego dokonać, klikając łącze „Moje konto", gdzie możesz przeglądać i zmieniać większość swoich danych osobowych. Jeżeli jesteś osobą wysyłającą (współpracownikiem), możesz zmienić swój profil tutaj. Ze względów bezpieczeństwa niektóre dane osobowe mogą być zmieniane wyłącznie poprzez kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-maila.

Gromadzenie danych osobowych

Jako osoba odwiedzająca tę Stronę bierzesz udział w wielu działaniach bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Jednak, gdy zamawiasz produkty lub usługi jako subskrybent Shutterstock, możemy poprosić o podanie następujących danych osobowych:

 • Dane kontaktowe, takie jak numery telefonu i faksu, adres i adres e-mail; oraz
 • Informacje do rozliczenia, takie jak numer, data ważności kart kredytowej, typ karty, adres do podania na fakturze; oraz
 • Informacje demograficzne, takie jak stanowisko, opis wykonywanej pracy oraz nazwa i typ firmy.

Jeżeli zdecydujesz się przesyłać określone treści do Shutterstock w celu licencjonowania, otrzymasz zapytanie o podanie następujących informacji:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres i adres e-mail.
 • Shutterstock zweryfikuje te informacje, prosząc o: a) przesłanie skanu dowodu osobistego wydanego przez urząd (który będzie przechowywany na naszych serwerach); lub b) podanie numeru karty kredytowej. Numer Twojej karty kredytowej będzie stosowany wyłącznie w celu weryfikacji Twojego nazwiska i adresu. Nie przechowujemy numeru Twojej karty kredytowej.
 • Informacje o płatnościach i współpracownikach, w tym m.in. o sposobie płatności, formie wypłaty, wybrana nazwa wyświetlana, poziom umiejętności, główne treści, itp.

W zależności od działania, niektóre informacje, których będziemy wymagać, będą zidentyfikowane jako obowiązkowe a niektóre - opcjonalne. Jeżeli nie podasz informacji obowiązkowych w ramach konkretnego działania, jego zrealizowanie nie będzie możliwe.

Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, gdy korzystasz ze Strony, Shutterstock lub osoby trzecie upoważnione przez Shutterstock mogą również gromadzić określone informacje techniczne oraz dotyczące routingu w odniesieniu do komputera w celu ułatwienia korzystania ze Strony i usług, na niej oferowanych. Na przykład możemy pobierać zmienne środowiskowe, jak rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, szybkość CPU oraz adres IP komputera. Stosujemy te zmienne środowiskowe, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie ze Strony i usług, na niej oferowanych oraz ich śledzenie. Shutterstock wykorzystuje te zmienne środowiskowe również w celu oceny ruchu na Stronie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby osób odwiedzających naszą Stronę, może okazjonalnie powiązać takie informacje z danymi osobowymi.

W celu ograniczenia błędów w naszej bazie danych, uwierzytelniania naszych użytkowników oraz zapobiegania nadużyciu naszego systemu, możemy okazjonalnie uzupełniać dane osobowe przesyłane przez użytkowników informacjami otrzymywanymi od osób trzecich. Przykładowo, możemy uzupełnić informacje rejestracyjne informacjami adresowymi dostarczonymi nam przez pocztę Stanów Zjednoczonych w celu zakwalifikowania informacji i zapobiegania błędom w naszej bazie danych. W dopuszczalnych ramach możemy również uzupełnić informacje, które przesyłają nam użytkownicy innymi informacjami (takimi jak wiek lub zainteresowania w zakresie fotografii) przechowywanymi w bazach danych osób trzecich w celu uzyskania większego prawdopodobieństwa, że wszelkie wiadomości marketingowe, które użytkownik od nas otrzyma, będą go interesować.

Udostępnianie informacji usługodawcom / agentom

Shutterstock wykorzystuje co najmniej jedną zewnętrzną firmę przetwarzającą karty kredytowe w celu obciążania użytkowników za nasze towary i usługi. Według naszej najlepszej wiedzy firma ta nie zatrzymuje, nie udostępnia, nie przechowuje ani nie stosuje identyfikacyjnych danych osobowych dla innych celów.

Udostępniamy również dane osobowe określonym firmom, które wykonują usługi w naszym imieniu. Udostępniamy jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji usług przez te firmy. Firmy te są przez nas zobowiązane do ochrony udostępnianych Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką oraz ograniczenia wykorzystania takich Danych osobowych do celów realizacji usług na rzecz Shutterstock.

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie udostępniamy Danych osobowych innym firmom do celów marketingowych związanych z ich własnymi produktami lub usługami.

Sposób wykorzystywania danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani w inny sposób nie udostępniany identyfikujących danych osobowych osobom trzecim niezgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Shutterstock gromadzi dane użytkowników w celu rejestrowania i wspierania ich wybranych działań. Shutterstock lub dowolny z naszych zaufanych partnerów może wykorzystywać takie dane w celu:

 • Przetwarzania transakcji finansowych.
 • Wysyłania potwierdzeń zamówienia / odnowienia.
 • Rejestracji ewentualnych uprawnień do uzyskania wsparcia technicznego lub innych korzyści dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Udzielania odpowiedzi na prośby, pytania lub wątpliwości kierowane do działu obsługi klienta.
 • Zarządzania kontem użytkownika.
 • Wysyłania informacji o produktach i usługach, o które proszą użytkownicy.
 • Informowania o specjalnych ofertach i usługach Shutterstock i wybranych osób trzecich.
 • Administrowania promocjami i konkursami, w których użytkownik bierze udział i powiadamiania o wynikach.
 • Badania nielegalnych działań i/lub naruszeń warunków korzystania oraz im zapobiegania lub podejmowania środków w związku z nimi.
 • Realizacji potrzeb dotyczących rozwoju i badań naszych produktów/usług oraz udoskonalania naszej Strony, usług i oferty; oraz
 • Dostosowania usług i ofert do potrzeb poszczególnych użytkowników.

Przechowujemy dane gromadzone poprzez pliki cookie, pliki dziennika, pliki GIF oraz ze źródeł osób trzecich, aby uzyskać informacje zbiorcze o preferencjach użytkowników. Powiązujemy identyfikujące dane osobowe użytkowników, i/lub historię członkostwa z informacjami zbiorczymi, aby oferować promocje i oferty marketingowe dostosowane do użytkowników, a także w celu doskonalenia treści na naszej stronie i/lub określania preferencji użytkowników.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami prawa (np. w celu dostosowania się do wezwania do stawienia się w sądzie, nakazu, decyzji sądu lub procesu prowadzonego w odniesieniu do Shutterstock), oraz gdy uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, dochodzenia oszustwa i/lub w odpowiedzi na żądanie rządu. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, gdy uznamy, że takie ujawnienie powinno zostać przeprowadzone ze względów bezpieczeństwa państwowego, w celu egzekwowania prawa, lub z innych względów o znaczeniu publicznym.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane użytkowników tak długi jak aktywne jest konto użytkownika lub jak jest to wymagane w związku ze świadczeniem usług. Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub nie życzysz sobie wykorzystywania informacji przez nas w celu świadczenia usług, skontaktuj się z nami pod adresem Support@Shutterstock.com. Spełnimy Twoją prośbę w ciągu 30 dni. Będziemy przechowywać informacje o użytkownikach w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów oraz egzekwowania naszych umów.

Wybór / rezygnacja

Możesz zrezygnować z otrzymywania e-mailem aktualizacji, newsletterów od Shutterstocka i/lub partnerów, klikając łącze „Moje konto” na stronie i zaznaczając odpowiednie opcje. Można również zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości podczas procesu rejestracji. Shutterstock będzie wciąż kontaktować się z użytkownikiem w przypadku wprowadzenia zmian do Warunków korzystania z usługi lub Zasad i Warunków dla Osób wysyłających, zgodnie z wymaganiami. Ponadto będziemy wysyłać informacje związane z usługą, w tym m.in. e-mail związany z rejestracją, powiadomienia e-mail o korzyściach, automatyczne wiadomości e-mail wysyłane w związku z działaniami podejmowanymi na stronie oraz powiadomienia dotyczące rozliczenia. Ogólnie mówiąc, nie możesz wypisać się z otrzymywania tych wiadomości, które nie są promocyjne z natury. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, możesz zdeaktywować swoje konto

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe udostępniane w związku z korzystaniem ze strony są chronione na wiele sposobów.

 • Dostęp do konta jest możliwy za pomocą hasła oraz unikalnego nr identyfikacyjnego klienta wybranego przez użytkownika. Hasło jest zakodowane. Najlepiej wybrać silne hasło alfanumeryczne i nie należy go ujawniać nikomu.
 • Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp ma tylko wybrany personel Shutterstock oraz wykonawcy za pomocą hasła.
 • Dane osobowe są kodowane każdorazowo podczas przesyłania do Shutterstock.
 • Gdy wprowadzasz informacje poufne (takie jak numer karty kredytowej) na naszych formularzach rejestracyjnych lub zamówieniowych, kodujemy takie informacje za pomocą protokołu SSL.

Staramy się chronić przesyłane dane osobowe zarówno podczas przesyłania oraz po ich uzyskaniu. Staramy się chronić przesyłane dane osobowe zarówno podczas przesyłania oraz po ich uzyskaniu. Żadna metoda przesyłania przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest jednak w 100% bezpieczna. Mimo że staramy się stosować handlowo dopuszczalne środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy gwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa na naszej Stronie internetowej, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@shutterstock.com.

Technologie śledzenia

Podczas przeglądania Strony mogą być automatycznie gromadzone informacje jak np. dostawca usług internetowych, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, średni czas spędzany na przeglądaniu naszej strony/naszych stron, oglądane witryny, przeglądane informacje, adres IP używany do połączenia komputera z Internetem oraz inne istotne statystyki. Informacje takie są czasem określane mianem danych służących do analizy ruchu na stronie lub danych dotyczących miejsc, w które klikają użytkownicy podczas korzystania ze strony internetowej.

Wraz z naszymi partnerami możemy stosować pliki cookie oraz znaczniki akcji w celu śledzenia odwiedzin użytkownika, jego preferencji i informacji profilowych.

 • Plik cookie to niewielki, unikalny plik tekstowy, wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzin na stronie. Możemy stosować sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki i/lub trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia. Większość przeglądarek internetowych powiadamia o stosowaniu plików cookie lub w ogóle nie akceptuje stosowania plików cookie. Jeśli nie życzysz sobie umieszczania przez nas plików cookie w Twojej przeglądarce, możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała plików cookie lub powiadamiała, gdy strona internetowa próbuje umieścić pliki cookie na Twoim komputerze. Rezygnacja z plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji Strony.
 • Znacznik akcji jest podobny do pliku cookie. Znaczniki akcji ułatwiają identyfikację i monitorowanie funkcjonalności witryn na Stronie, co umożliwia ocenę funkcjonalności u jakości Strony oraz zarządzanie jej treściami. Możemy również stosować takie znaczniki akcji w wiadomościach e-mail. Pozwala nam to zmierzyć efektywność określonych wiadomości oraz kampanii marketingowych poprzez informację np. o liczbie otwartych wiadomości e-mail.

Elektroniczne technologie śledzenia są wykorzystywane w celu zwiększenia funkcjonalności Strony, w tym umożliwienia użytkownikom pozostawania zalogowanymi. Pliki cookie i znaczniki pikselowe mogą również być stosowane do gromadzenia informacji o ogólnym korzystaniu ze strony i zbiorczych danych statystycznych, które nie identyfikują użytkowników. Jednakże wraz z naszymi niezależnymi partnerami możemy stosować pliki cookie w celu zapisywania preferencji użytkowników (w tym w ograniczonym stopniu danych osobowych) lub wyświetlania treści w oparciu o przeglądane treści na naszej stronie.

Społeczność online

Możesz utworzyć profil, który umożliwi Ci dostęp do blogów i społeczności online, gdzie możesz udostępniać informacje, takie jak wiadomości, zdjęcia czy filmy. Zwracamy uwagę, że nie możemy kontrolować działań innych osób, którym udostępniasz swoje strony oraz informacje. Pamiętaj, że wszelkie informacje, które publikujesz na naszej publicznej tablicy biuletynowej lub w pokoju czatowym, takie jak Forum dla współpracowników („Forum”), są dostępne dla wszystkich osób mających dostęp do tej lokalizacji.

Twój adres e-mail nie zostanie automatycznie upubliczniony na Forum, chyba że zmodyfikujesz ustawienie domyślne, aby na to pozwolić. Twój adres e-mail będzie wtedy dostępny do wszystkich osób na Forum. Dodatkowo, wszelkie informacje, które zdecydujesz się zawrzeć w Twoim profilu mogą być przeglądane przez wszystkie osoby odwiedzające Forum. Możesz zmienić swój profil tutaj.

Wiadomości e-mail w ramach Programu referencyjnego

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi polecania, aby informować znajomych o naszej Stronie, poprosimy Cię o nazwisko i adres e-mail Twoich znajomych. Automatycznie wyślemy Twoim znajomym jednorazowy e-mail zapraszający ich do odwiedzenia naszej Strony. Shutterstock przechowuje te informacje wyłącznie do celów wysyłania tego jednorazowego e-maila oraz śledzenia skuteczności naszego programu polecania.

Twoi znajomi mogą skontaktować się pod adresem support@shutterstock.com , aby poprosić o usunięcie takich informacji z naszej bazy danych.

Dzieci

Nie jest naszą intencją pozyskiwanie lub gromadzenie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat nie wprowadzaj żadnych informacji na tej stronie ani nie korzystaj z naszych usług. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat podało dane osobowe na naszej stronie, prosimy o kontakt pod adresem Support@Shutterstock.com w celu usunięcia danych.

Skargi w zakresie prywatności

Shutterstock poważnie podchodzi do spraw prywatności użytkowników. Jeżeli uważasz, że Shutterstock nie stosuje się do niniejszej Polityki prywatności w zakresie danych osobowych, możesz skontaktować się ze specjalistą ds. prywatności pod adresem Shutterstock, Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA. W swojej korespondencji podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób Shutterstock nie stosuje się do Polityki prywatności. Niezwłocznie przeprowadzimy dochodzenie w Twojej sprawie. Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia otrzymania skargi lub Twoja skarga nie jest stosownie zaadresowana, należy skontaktować się z TRUSTe poprzez TRUSTe Watchdog Dispute Resolution Process. TRUSTe będzie pełnił rolę łącznika z niniejszą stroną w celu rozwiązania Twojej sprawy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej strony lub swoich działań na tej stronie, możesz skontaktować się ze Specjalistą ds. prywatności pod adresem privacy@shutterstock.com.

Shutterstock, Inc.
Empire State Building
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
USA
1-866-663-3954

Zapomniałeś/aś hasło?