Aktuella användarvillkor finns här nedan. För att se tidigare version av användarvillkoren klicka här.
Den här översättningen till svenska är inte ett juridiskt bindande dokument. Se originalet på engelska. Genom att ladda ner bilder från Shutterstock, samtycker du till att följa villkoren som anges i den engelska versionen av användarvillkoren.

SHUTTERSTOCK
användningsvillkor
Shutterstocks licensavtal

Bäste Shutterstock kund:

Följande är ett juridiskt avtal mellan dig eller arbetsgivaren eller annan enhet för vars räkning du ingår i detta avtal ("du" eller "kunden") och i) om du redan är kund eller en ny kund i USA eller Kanada, Shutterstock, Inc., ett Delaware-företag med sitt kontor på Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA; eller ii) om du är en kund som inte befinner dig i USA, Shutterstock, BV, bildat enligt lagstiftningen i Nederländerna, som har sin huvudsakliga verksamhet på Hoogte Kadijk 391018 BE Amsterdam, Nederländerna (i båda fallen, nedan kallade "Shutterstock"). Genom att ingå detta avtal, bekräftar du att du bor i samma land som du har angett i din faktureringsadress.

"Bild(er)" innebär fotografier, vektorgrafik, teckningar och liknande som finns tillgängligt för licensiering på Shutterstocks hemsida.

"Videor" innebär rörliga bilder, animationer, filmer, videor och andra audio-visuella representationer, exklusive stillbilder i alla format som finns tillgängliga för licensiering på Shutterstocks hemsida.

"Visuellt innehåll" är samlingsnamnet för bilder och videor.

Följande användarvillkor utgör ett avtal mellan kunden och Shutterstock, och fastställer rättigheter och skyldigheter med avseende för visuellt innehåll som licensierats av dig. Genom att acceptera användarvillkoren, samtycker du till att dessa villkor styr dina rättigheter och skyldigheter vad gäller alla licenser för visuellt innehåll som anges häri, trots prenumerationen eller licensen du köper idag. Läs gärna igenom villkoren när du köper visuellt innehåll.

SÅVIDA DU INTE KÖPER EN "TEAM-PRENUMERATION" ELLER EN "PREMIER LICENSE"GÄLLER DEN HÄR LICENSEN ENDAST FÖR EN PERSON SOM KAN LICENSIERA, LADDA NER OCH ANVÄNDA VISUELLT INNEHÅLL. OM DU HAR KÖPT EN TEAM-PRENUMERATION ÄR RÄTTEN TILL ATT LICENSIERA, LADDA NER OCH ANVÄNDA VISUELLT INNEHÅLL BEGRÄNSAT TILL DET ANTAL ANVÄNDARE SOM ÄR TILLÅTNA ATT ANVÄNDA TEAM-PRENUMERATIONEN. PREMIER LICENSEN OCH PLATTFORMEN GER DIG DESSA TILLÄGGSRÄTTIGHETER TILL ETT OBEGRÄNSAT ANTAL ANVÄNDARE. VISSA LICENSER HÄRI FINNS INTE TILLGÄNGLIGA FÖR INKÖP FÖR TEAM-PRENUMERATIONER. Om du behöver ett konto för flera användare, kontakta kundtjänst ( Telefonnummer inom USA: 1-866-663-3954, Utanför USA: 1-646-419-4452 E-post: Kundtjänst eller vårt Premier-team).

Del I Licenser för visuellt innehåll

 1. Bildlicenser
 2. Videolicenser
 3. Restriktioner för användning av visuellt innehåll

Del II Garantier och representationer

Del III Skadeersättning och ansvar

Del IV Ytterligare villkor

DEL I LICENSER FÖR VISUELLT INNEHÅLL

Shutterstock överlåter en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda, modifiera och reproducera visuellt innehåll över hela världen, för all framtid, som uttryckligen tillåts i tillämplig licens och med förbehåll för de begränsningar som anges häri:

 1. BILDLICENSER
  1. EN STANDARDLICENS FÖR BILDER ger dig rätten att använda bilder:
   1. Som en digital reproduktion, även på webbplatser, i onlineannonsering, i sociala medier, i mobil annonsering, mobil "apps", mjukvara, e-kort, e-publikationer (e-böcker, e-tidskrifter, bloggar, etc.), och i online-medier (inklusive videodelningstjänster som YouTube, Dailymotion, Vimeo, osv, med förbehåll för de budgetbegränsningar som anges i punkt I.a.i.4 nedan);
   2. Tryckt i fysisk form som en del av produktens förpackning och märkning, brev och visitkort, reklam på försäljningsstället, skyltar, CD och DVD täcker konst, eller i reklam och kopian av materiella medier, inklusive tidskrifter, tidningar, och böcker förutsatt att ingen bild återges mer än 500 000 gånger sammanlagt;
   3. Som en del av en "Out-of-Home"-reklamkampanj, förutsatt den tänkta målgruppen för en sådan kampanj är mindre än 500 000 tryck.
   4. Införd i film, video, TV-serier, reklam eller annan multimediaproduktion för distribution i diverse media som känns till idag eller som utformas hädanefter (var och en "Produktion") utan hänsyn till publikstorlek förutsatt att budgeten för en sådan produktion inte överstiger 10 000 USD.
   5. För eget, icke-kommersiellt bruk (ej för återförsäljning, nedladdning, distribuering eller annat kommersiellt bruk av något slag).
  2. EN UTÖKAD BILDLICENS ger dig rätten att använda bilderna:
   1. På alla sätt en standard bildlicens tillåter, utan begränsning av antalet reproduktioner, tryck eller budget;
   2. Infört i varor för marknadsföring för försäljning eller distribution (sammantaget "Varor") inklusive, utan begränsning, textil, konstverk, magneter, väggkonst, kalendrar, leksaker, kontorsmaterial, gratulationskort och annan fysisk reproduktion för återförsäljning eller distribution, förutsatt att sådana varor infört kreativt och funktionellt material bortsett från bild(erna).
   3. I väggkonst (och utan att kräva ytterligare kreativa eller funktionella beståndsdelar) för dekorativt bruk i ett kommersiellt område som ägs av dig eller din kund, och inte är till salu.
   4. Infört som beståndsdel i digitala mallar för försäljning eller distribution.
  Om standard- eller den utökade licensen inte ger dig rättigheterna som du behöver, kontakta kundtjänst. (Telefonnummer inom USA: 1-866-663-3954, utanför USA: 1-646-419-4452 E-post: Kundtjänst)
 2. VIDEOLICENSER
  1. EN LICENS FÖR VIDEOANVÄNDNING ger dig rätten att använda videor:
   1. i Produktioner (ex. en film, video, TV-serie, reklam eller annan multimediaproduktion) som ska visas eller distribueras till allmänheten nu eller som utformats hädanefter
   2. i samband med ett live-uppträdande
   3. på webbplatser.
  2. Om licensen för videoanvändning inte ger dig rättigheterna du behöver, kontakta kundtjänst. (Telefonnummer inom USA: 1-866-663-3954, utanför USA: 1-646-419-4452 E-post: Kundtjänst)
  3. EN LICENS FÖR FÖRHANDSGRANSKNING AV VIDEOR ger dig rätten att använda vattenmärkta videor i låg upplösning som förhandsgranskning ("förhandsgranskningsvideor") endast som test, förhandsgranskning eller som första utkast. Med licens för förhandsgranskningsvideor får du inte visa eller distribuera videor till allmänheten eller införa det i slutprodukter. Förhandsgranskningsvideon får redigeras, men Shutterstocks vattenstämpel får inte tas bort eller ändras.
 3. Begränsningar för användningen av visuellt innehåll
  DU FÅR INTE:
  1. Använda visuellt innehåll på annat sätt än som uttryckligen ges av licensen som du har köpt med avseende för sådant visuellt innehåll.
  2. Skildra en person som avbildas i visuellt innehåll (en "modell") på ett sätt som en förnuftig person skulle finna stötande, inklusive men inte begränsat till att visa en modell: a) i samband med pornografi, "vuxenfilm", vuxna nöjesställen, eskorttjänster, datingtjänster, eller liknande; b) i samband med reklam och marknadsföring av tobaksprodukter; c) i ett politiskt sammanhang som främjar, marknadsför eller visar stöd för något parti, kandidat eller förtroendevald eller i samband med någon som helst politisk policy eller åsikt; d) som lider av, eller tar medicin för en fysisk eller psykisk sjukdom; eller e) deltar i omoraliska eller brottsliga aktiviteter.
  3. Att använda något visuellt innehåll i ett pornografiskt, nedsättande eller vilseledande sammanhang eller på ett sätt som kan anses vara kränkande, obscent eller olagligt.
  4. Använda visuellt innehåll avsett för endast redaktionellt bruk för kommersiella syften.
  5. Att återsälja, återdistribuera, ge tillgång till, dela eller överföra någon typ av visuellt innehåll bortsett från det som specifikt anges häri.
  6. Använda visuellt innehåll på ett sådant sätt att det inkräktar på tredje parts varumärke eller andra immateriella rättigheter, eller skulle ge upphov till en fordran för vilseledande reklam eller illojal konkurrens.
  7. Använda visuellt innehåll (helt eller delvis) som ett firmamärke, varumärke, logotyp eller annan ursprungsbeteckning
  8. Använda "stillbilder" från videor förutom i samband med marknadsföring inom kontext, och marknadsföring för härlett arbete som införlivade videor.
  9. Felaktigt representera, uttryckligen eller rimligen underförstått, att visuellt innehåll skapades av dig eller en annan person än upphovsrättsinnehavare av det visuella innehållet.
  Om du behöver föregående rättigheter, kontakta kundtjänst. (Telefonnummer inom USA: 1-866-663-3954, utanför USA: 1-646-419-4452 E-post: Kundtjänst)
 4. TILLSKRIVNING OCH UPPHOVSRÄTTSMEDDELANDEN
  1. Användningen av visuellt innehåll i ett "redaktionellt" sammanhang ska åtföljas av en intilliggande tillskrivning till Shutterstocks konstnär och Shutterstock i huvudsak följande form:
   "Namn på konstnär/Shutterstock.com"
  2. Om och när kommersiellt rimligt, skall användningen av visuellt innehåll i Varor eller Produktion åtföljas av en tillskrivning till Shutterstock i huvudsak följande form:
   "Bild(er) och Video (där det är lämpligt), används under licens från Shutterstock.com"
  3. Tillskrivningar krävs inte i samband med annan användning av bilder såvida inte annat stockinnehåll får tillskrivning i samband med samma användning.
  4. I samtliga fall ska tillskrivningen vara av sådan storlek, färg och framträdande så att det är tydligt och lättläst.

DEL III GARANTIER

 1. Shutterstock garanterar och framhåller att:
  1. Shutterstocks konstnärer har beviljat Shutterstock alla nödvändiga rättigheter i och till visuellt innehåll för att bevilja de tillämpliga rättigheterna som anges i del I.
  2. Visuellt innehåll i sin ursprungliga oförändrade form och i användning med full överensstämmelse med dessa villkor och tillämplig lagstiftning, får inte: i) göra intrång på upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet; ii) bryta mot tredje parts rättigheter till privatliv eller offentlighet; iii) bryta mot amerikansk lag, författning, förordning, eller reglering; eller iv) vara kränkande, ärekränkande, pornografiskt eller obscent.
 2. Medan Shutterstock gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa riktigheten av nyckelord och beskrivningar, samt integritet för visuellt innehåll betecknas "Endast för redaktionellt bruk", GER SHUTTERSTOCK INGA GARANTIER OCH/ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE NÅGRA: I) SÖKORD, TITLAR ELLER BESKRIVNINGAR; II) LJUD I VIDEOR; ELLER III) VISUELLT INNEHÅLL AVSETT "ENDAST FÖR REDAKTIONELLT BRUK". För tydlighetens skull, kommer Shutterstock inte ersätta eller ha något ansvar för eventuella anspråk som härrör från felaktiga sökord, titlar eller beskrivningar, ljud i videor, eller användning av visuellt innehåll som utsetts för endast redaktionellt bruk.
 3. SHUTTERSTOCK LÄMNAR INGA GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN STÅR I PARAGRAFEN "GARANTIER".

DEL III Skadeersättning och Ansvar:

 1. I enlighet med villkoren härav, och förutsatt att du inte har brutit mot villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock försvara, skydda och hålla dig skadeslös upp till ansvarsgränserna som definieras nedan. Sådan ersättning är enbart begränsad till Kundens direkta skador som härrör från en tredje parts anspråk direkt hänförliga till Shutterstocks brott mot uttryckliga garantier och utfästelser som gjorts i del II härav, tillsammans med tillhörande utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader). Ersättningen villkoras av att du meddelar Shutterstock, i skrift, om alla anspråk eller hot om anspråk, inte senare än fem (5) arbetsdagar från det datum som du vet eller rimligen borde veta om anspråket eller hotet om anspråk. Sådana meddelanden måste innehålla alla detaljer om anspråket som du vet om (d.v.s. användningen av berört visuellt innehåll, namn- och kontaktinformation för personen och/eller enheten som gör anspråket, karaktär och datum för det påstådda anspråket, kopior av all korrespondens mottagen och/eller skickad i samband med anspråket). Meddelandet måste e-postas eller faxas till Shutterstock till counsel@shutterstock.com eller 1-646-786-4782 med en fysisk kopia till Shutterstock, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, via rekommenderad försändelse, mottagningskvitto krävs, eller expressbud, mottagarens underteckning krävs. Shutterstock har rätt att anta hanteringen, regleringen eller försvaret av den fordran eller den tvist som denna ersättning omfattar. Du samtycker till att samarbeta med Shutterstock i försvaret av alla typer av anspråk och har rätten att deltaga i alla rättsliga förfaranden på din egen bekostnad. Du accepterar att Shutterstock inte ansvarar för eventuella juridiska kostnader och/eller andra kostnader för din räkning innan Shutterstock fått en rimlig möjlighet att analysera giltigheten i ett sådant påstående.
 2. Shutterstock ansvarar inte för eventuella skador, kostnader eller förluster som uppstår till följd av ändringar som gjorts på visuellt innehåll eller det sammanhang där visuellt innehåll används av dig.
 3. Ansvarsbegränsning: Shutterstocks totala, maximala och sammanlagda skyldighet och ansvar ("Ansvarsbegränsning") härrör från var och en av Kundens:
  1. Standardlicens för bilder kostar USD 10 000.
  2. Utökade bildlicenser kostar 250 000 USD.
  3. Licenser för videoanvändning kostar 10 000 USD
  Om du har frågor angående det ovanämnda kontakta kundtjänst. (Telefonnummer inom USA: 1-866-663-3954, utanför USA: 1-646-419-4452 E-post: Kundtjänst)
 4. Kunden samtycker till att gottgöra och hålla Shutterstock, och dess styrelseledamöter, anställda, aktieägare, direktörer, chefer, medlemmar och leverantörer skadeslösa för skador eller ansvar av något slag som härrör från all användning av visuellt innehåll utom den användning som uttryckligen tillåts i användningsvillkoren. Kunden samtycker också till att gottgöra Shutterstock för alla kostnader och utgifter som Shutterstock ådrar sig i händelse av att kunden bryter mot något av villkoren i avtalet eller något annat avtal med Shutterstock.

DEL IV YTTERLIGARE VILLKOR

 1. Shutterstock kan inte krävas på återbetalning under några som helst omständigheter såvida det inte krävs enligt lag. Om Shutterstock beslutar att du är berättigad hel eller delvis återbetalning kommer sådan återbetalning att göras med samma betalningsmetod som användes ursprungligen för inköpet. Om du bor i EU och avslutar ditt konto inom sju (7) dagar efter betalning till Shutterstock Netherlands B.V., kommer Shutterstock Netherlands B.V. att återbetala avgiften, förutsatt att du inte har laddat ner några bilder i samband med ditt avslutande av kontot. För att avsluta ditt konto, kontakta support@shutterstock.com.
 2. "Icke överförbar" så som det används häri betyder att såvida det inte anges i dessa användarvillkor, får du inte sälja, hyra ut, ladda, ge, vidarelicensiera, eller på annat sätt överföra visuellt innehåll eller rätten att använda det visuella innehållet till någon. Du kan överföra visuellt innehåll till tredje part för att den tredje parten ska kunna trycka och/eller tillverka dina varor med det visuella innehållet i enlighet med villkoren häri. Om du blir medveten om att någon av de sociala medierna använder något visuellt innehåll på ett sätt som överskrider din licens härunder, samtycker du till att ta bort alla härledda verk som innehåller visuellt innehåll från sådana sociala medier, och att omedelbart meddela Shutterstock om sådan användning. Du samtycker till att ta alla kommersiellt rimliga steg för att förhindra tredje part från att duplicera ditt visuella innehåll. Om du känner till obehörig kopiering av visuellt innehåll, underrätta oss via e-post på support@shutterstock.com.
 3. Om du använder visuellt innehåll som en del av en arbetsprodukt skapad för eller levereras till en klient eller kund, måste du avslöja kundernas identitet för Shutterstock, vid rimlig begäran från Shutterstock.
 4. Giltigheten, tolkningen och genomförandet av användningsvillkoren, frågor som uppkommer av eller i samband med dessa användningsvillkor eller dess framställning, utförande eller brott, och därtill hörande frågor ska regleras av de interna lagarna i staten New York (utan hänvisning till lagval). Juridiska processer som gäller giltigheten, tolkningen och/eller genomförandet av användningsvillkoren, frågor som uppkommer av eller i samband med dessa användningsvillkor eller dess framställning, utförande eller brott, och därtill hörande frågor ska endast regleras av de interna lagarna i staten New York. Alla parter samtycker till den exklusiva jurisdiktionen av dessa domstolar, och avstår från att invända mot lämpligheten eller bekvämligheten med sådana arenor. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte för eller påverkar inte på annat sätt dessa användningsvillkor. Du godkänner att delgivning i alla åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med användningsvillkoren får ske genom att skicka en kopia av registrerade eller rekommenderade brev (eller i huvudsak all likartad form av brev), porto betalt, till den andra parten, dock skall inget i detta påverka rätten att utföra delgivning på något annat sätt än det som är tillåtet enligt lag.
 5. Om du går med på användningsvillkoren å din arbetsgivares eller annan enhets vägnar, garanterar du att du har full rätt och auktoriteten att göra det. Skulle du inte ha sådan befogenhet, samtycker du till att hållas personligt ansvarig inför Shutterstock för alla brott mot villkoren i användningsvillkoren.
 6. Antalet nedladdningar för visuellt innehåll som är tillgängligt för dig avgörs av produkten som du köper. I användarvillkoren definieras en dag som en tjugofyra (24) timmar lång period som börjar när du köper din produkt. En månad definieras som trettio (30) på varandra följande dagar som börjar och inkluderar datumet då du köpte din produkt.
 7. Om ett av villkoren i detta dokument visar sig vara ogiltigt eller omöjligt att genomföra enligt lag så kommer ogiltigheten endast gälla den delen som inte går att genomföra utan att det påverkar resten av villkoret eller annan del av användarvillkoren vilket innebär att resten av användarvillkoren gäller fullständigt.
 8. Det är uttryckligen förstått och accepterat att denna TOS ingås enbart för ömsesidig nytta för parterna häri och att inga förmåner, rättigheter, krav eller skyldigheter är avsedda för tredje parter.
 9. I händelse av att du bryter mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock ha rätt att säga upp ditt konto utan vidare, utöver Shutterstocks övriga rättigheter enligt lag och/eller eget kapital. Shutterstock skall inte ha någon skyldighet att återbetala några avgifter som betalas av dig i händelse av att ditt konto avslutas på grund av ett brott.
 10. Förutom vad som uttryckligen anges här, ger Shutterstock inga rättigheter och ger inga garantier, när det gäller användning av personlig information som kan vara synlig i visuellt innehåll, musik eller annat ljud i film, varumärken, eller upphovsrättsskyddade mönster eller konstverk eller arkitektur som skildras i visuellt innehåll. Shutterstock har endast modell- eller egendomsrelease där det uttryckligen står på Shutterstocks webbplats.
 11. Shutterstocks ansvar under någon enskild licens som köpts enligt detta avtal får inte överstiga den "Ansvarsbegränsning" som gäller för licensen som i sin tur gäller vid den tidpunkt kunden får veta eller borde ha känt till fordran, och är oberoende av hur många gånger det visuella innehållet är licensierat eller använts av dig.
 12. Förutom vad som uttryckligen anges i del III i detta avtal, kommer Shutterstocks totala sammanlagda ansvar gentemot dig eller någon tredje part som gör anspråk via dig, som uppstår ur eller i samband med din användning av eller oförmåga att använda Shutterstock webbplatser och/eller visuellt innehåll innehöll därpå (vare sig i kontrakt, åtalbar handling eller annat), i något fall, överskrida det belopp som faktiskt tas emot av Shutterstock från dig för den tillämpliga licensen för visuellt innehåll.
 13. Varken Shutterstock eller någon av dess tjänstemän, anställda, chefer, medlemmar, aktieägare, styrelseledamöter eller leverantörer skall vara ansvariga gentemot dig eller någon annan person eller enhet för några generella, bestraffande, speciella, indirekta, påföljande eller oförutsedda skador eller förlorad vinst eller några andra skador, kostnader eller förluster till följd av din användning av visuellt innehåll, Shutterstocks brott mot detta avtal eller på annat sätt, om inte uttryckligen anges häri, även om Shutterstock har informerats om risken för sådana skador, kostnader eller förluster.
 14. Förutom vad som uttryckligen anges i del II, tillhandahålls allt visuellt innehåll "i befintligt skick" utan garanti av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Det finns visuellt innehåll som kan innehålla beståndsdelar som kräver ytterligare tillstånd om det visuella innehållet har ändrats eller används i ett visst sammanhang. Om du gör en sådan ändring eller använder det visuella innehållet i ett sådant sammanhang, är du själv ansvarig för att erhålla ytterligare tillstånd som kan krävas.
 15. Shutterstock garanterar inte att det visuella innehållet, Shutterstocks webbplatser, eller annat material uppfyller dina krav eller att användningen kommer att vara oavbruten eller felfri. Enbart du tar risken för kvalitet, prestanda och användning av visuellt innehåll.
 16. Om du uppger falska kreditkortsuppgifter för att öppna ett konto eller på annat sätt deltar i någon brottslig verksamhet som påverkar Shutterstock, kommer Shutterstock omgående lämna in ett klagomål hos www.ic3.govklagomålscentret, ett samarbete mellan FBI och centret för nationell ekonomisk brottslighet.
Effektiv 3 augusti 2015