Obecne Warunki korzystania z usługi zostały przedstawione poniżej. W celu zapoznania się z poprzednią wersją Warunków korzystania z usługi kliknij tutaj.
To polskie tłumaczenie jest wyłącznie tłumaczeniem nieodpłatnym i nie stanowi dokumentu prawnego. Zapoznaj się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. Poprzez pobranie jakiegokolwiek obrazu ze strony internetowej Shutterstock, wyrażasz zgodę na związanie się zasadami i warunkami określonymi w angielskiej wersji Warunków korzystania z usługi.

SHUTTERSTOCK
Warunki korzystania z usługi
Umowy licencyjne Shutterstock

Drogi kliencie Shutterstock:

Poniżej znajduje się umowa prawna zawarta pomiędzy użytkownikiem lub pracodawcą bądź innym podmiotem, w imieniu którego użytkownik zawiera niniejszą umowę („użytkownik” lub „Klient”), a: i) w przypadku stałych lub nowych Klientów przebywających w Stanach Zjednoczonych lub Kanady: Shutterstock, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware z siedzibą pod adresem Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, Nowy Jork, NY 10118, Stany Zjednoczone; lub ii) w przypadku nowych Klientów spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady: Shutterstock, Netherlands, B.V., spółką założoną zgodnie z prawem Holandii, z siedzibą pod adresem Hoogte Kadijk 391018 BE Amsterdam, Holandia (w każdym z przypadków zwaną dalej „Shutterstock”). Zawierając niniejszą umowę, użytkownik potwierdza, że kraj jego pobytu jest tożsamy z adresem do rozliczeń.

„Obraz(y)” oznacza zdjęcia, wektory, rysunki i podobne kategorie dostępne w ramach licencji na stronie internetowej Shutterstock.

„Materiał wideo” oznacza wszelkie obrazy ruchome, animacje, filmy, pliki wideo oraz inne materiały audio/wideo z wyłączeniem obrazów nieruchomych, zapisane w dowolnym formacie, które są dostępne w ramach licencji na stronie Shutterstock.

Określenie „treści wizualne” odnosi się łącznie do obrazów i materiałów wideo.

Poniższe Warunki korzystania z usługi stanowią umowę pomiędzy Klientem a Shutterstock określającą prawa i obowiązki w odniesieniu do wszelkich treści wizualnych licencjonowanych przez użytkownika. Akceptując Warunki korzystania z usługi, użytkownik wyraża zgodę, by jego prawa i zobowiązania w odniesieniu do wszystkich licencji treści wizualnych określonych w niniejszych Warunkach były przez nie regulowane, z zastrzeżeniem subskrypcji lub licencji zakupionych dzisiaj. Prosimy o ponowne zapoznanie się z Warunkami korzystania z usługi po zakupie treści wizualnych.

O ILE UŻYTKOWNIK NIE ZAKUPIŁ „SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ” LUB „LICENCJI PREMIER”,NINIEJSZA LICENCJA JEST LICENCJĄ JEDNOSTANOWISKOWĄ UPRAWNIAJĄCĄ JEDNĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO LICENCJONOWANIA, POBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA TREŚCI WIZUALNYCH. W PRZYPADKU ZAKUPIENIA SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ PRAWO DO LICENCJONOWANIA, POBIERANIA I STOSOWANIA TREŚCI WIZUALNYCH JEST OGRANICZONE DO LICZBY UŻYTKOWNIKÓW DOZWOLONEJ DLA TAKIEJ SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ. LICENCJA I PLATFORMA PREMIER GWARANTUJĄ POWYŻSZE I DODATKOWE PRAWA DLA NIEOGRANICZONEJ LICZBY UŻYTKOWNIKÓW. NIEKTÓRE Z LICENCJI, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZEJ UMOWIE, MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE W RAMACH ZAKUPU SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ. W przypadku zapotrzebowania na konto wielostanowiskowe należy skontaktować się z obsługą klienta (Telefon: w USA 1-866-663-3954, poza USA 1-646-419-4452 e-mail: Dział obsługi klienta lub Zespół Premier).

Part I Licencje na treści wizualne

 1. Licencje na Obrazy
 2. Licencje na materiały filmowe
 3. Ograniczenia stosowania treści wizualnych

Część II Gwarancje i oświadczenia

Część III Zabezpieczenie i odpowiedzialność

Częśc IV Dodatkowe warunki

CZĘŚĆ I LICENCJE NA TREŚCI WIZUALNE

Shutterstock udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego ogólnoświatowego i wieczystego prawa do stosowania, modyfikowania oraz przetwarzania treści wizualnych zgodnie z obowiązującą licencją oraz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach:

 1. LICENCJE NA OBRAZY
  1. LICENCJA STANDARDOWA NA OBRAZY udziela użytkownikowi prawa do wykorzystywania obrazów:
   1. Jako cyfrowa reprodukcja na stronach internetowych, w reklamach w Internecie, w serwisach społecznościowych, w reklamach na urządzeniach mobilnych, aplikacjach mobilnych, oprogramowaniu, e-kartkach, e-publikacjach (e-bookach, e-magazynach, blogach itp.) oraz w mediach internetowych (w tym serwisach do udostępniania plików wideo, takich jak YouTube, Dailymotion, Vimeo itp., z zastrzeżeniem ograniczeń budżetowych, o których mowa w podpunkcie I.a.i.4 poniżej);
   2. Drukowane w formie fizycznej jako część opakowania oraz etykiety produktu, papieru firmowego i wizytówek, reklamy w punktach sprzedaży, billboardów, okładek płyt CD i DVD lub w ramach reklam i kopii nośników fizycznych, w tym czasopism, gazet oraz książek, pod warunkiem, że konkretny obraz nie zostanie powielony łącznie więcej niż 500 000 razy;
   3. Jako część kampanii reklamowych w miejscach publicznych, pod warunkiem, że przewidywana liczba odbiorców takiej kampanii nie przekracza 500 000 wyświetlających brutto.
   4. Występujące w filmach, wideo, serialach telewizyjnych, reklamach lub innych produkcjach multimedialnych do dystrybucji w dowolnych mediach, znanych obecnie lub ustalonych w późniejszym czasie (zwanych oddzielnie „Produkcjami"), niezależnie od liczby odbiorców, o ile budżet na takie produkcje nie przekracza kwoty 10 000 USD;
   5. Do osobistego, niekomercyjnego użytku (nie wolno odsprzedawać, pobierać, rozpowszechniać ani używać w jakichkolwiek celach komercyjnych).
  2. LICENCJA ROZSZERZONA NA OBRAZY daje użytkownikowi prawo do wykorzystywania obrazów:
   1. W każdy sposób dopuszczalny na mocy standardowej licencji na obrazy, bez ograniczeń dotyczących liczby reprodukcji, wyświetleń lub budżetu;
   2. Jako część towarów lub artykułów promocyjnych do sprzedaży lub dystrybucji (zwanymi łącznie „Towarami”), włącznie z odzieżą, dziełami sztuki, magnesami, plakatami, kalendarzami, zabawkami, materiałami biurowymi, kartkami z życzeniami oraz wszelkimi innymi fizycznymi reprodukcjami do odsprzedaży lub dystrybucji, pod warunkiem, że Towary takie zawierają kreatywne lub funkcjonalne elementy materiałów, oprócz Obrazów.
   3. Na plakatach (niewymagających dodatkowych elementów kreatywnych lub funkcjonalnych) do celów dekoracyjnych w przestrzeniach komercyjnych będących własnością użytkownika lub klienta użytkownika, ale nie do sprzedaży.
   4. Włączone jako elementy szablonów cyfrowych do sprzedaży lub dystrybucji.
  Jeżeli standardowa lub rozszerzona licencja na wykorzystanie obrazów nie zapewnia wymaganych przez użytkownika praw, należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA 1-866-663-3954, poza USA 1-646-419-4452 E-mail: obsługa klienta)
 2. LICENCJE NA MATERIAŁY WIDEO
  1. LICENCJA NA WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW WIDEO daje użytkownikowi prawo do wykorzystywania materiałów wideo:
   1. w produkcjach (tzn. filmach, wideo, serialach telewizyjnych, reklamach lub innych produkcjach multimedialnych) wyświetlanych lub publicznie rozpowszechnianych w obecnie znany lub ustalony sposób;
   2. w związku z występem na żywo;
   3. na stronach internetowych.
  2. Jeżeli licencja na stosowanie materiałów wideo nie udziela wymaganych przez użytkownika praw, należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA 1-866-663-3954, poza USA 1-646-419-4452 E-mail: obsługa klienta)
  3. LICENCJA COMP NA MATERIAŁY WIDEO daje użytkownikowi prawo do wykorzystywania oznaczonych znakiem wodnym materiałów wideo niskiej rozdzielczości jako kompozycji („Materiały wideo Comp”) wyłącznie w materiałach o charakterze testowym, próbkach, kompozycjach, materiałach wstępnie obrobionych. Licencje Comp na materiały wideo nie pozwalają użytkownikowi na publiczne wyświetlanie lub rozpowszechnianie lub na używanie jako części materiałów końcowych takich materiałów wideo. Materiały Wideo Comp mogą być edytowane, jednakże użytkownik nie może usuwać ani zmieniać znaku wodnego Shutterstock.
 3. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA TREŚCI WIZUALNYCH
  ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI:
  1. Wykorzystywanie treści wizualnych w sposób inny niż wyraźnie określony w zakupionej licencji dotyczącej tego typu treści wizualnych.
  2. Przedstawienie dowolnej osoby ukazanej w treściach wizualnych („Model”) w sposób, który osoba ta uznałaby za obraźliwy, w tym m.in. ukazanie Modela: a) w kontekście pornograficznym, w „materiałach wideo dla dorosłych”, miejscach rozrywki dla dorosłych, w serwisach agencji towarzyskich, w serwisach randkowych itp.; b) w związku z reklamowaniem i promocją wyrobów tytoniowych; c) w kontekście związanym z działalnością polityczną np. do promocji, reklamy lub promowania partii politycznej, kandydata lub wybranego urzędnika albo w nawiązaniu do poglądów politycznych lub określonych opinii; d) jako osobę cierpiącą na określoną dolegliwość natury fizycznej lub psychicznej i poddającą się terapii w związku z tym; lub e) jako osobę prowadzącą działalność niemoralną i przestępczą.
  3. Wykorzystywanie treści wizualnych w kontekście pornograficznym, oszczerczym lub oszukańczym bądź w sposób, który można uznać za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.
  4. Wykorzystywanie treści wizualnych oznaczonych jako „Tylko do użytku wydawniczego” dla celów handlowych.
  5. Odsprzedaż, ponowna dystrybucja, udostępnianie lub przekazywanie jakichkolwiek treści wizualnych z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie.
  6. Wykorzystywanie treści wizualnych w sposób, który narusza wszelkie znaki handlowe lub własność intelektualną strony trzeciej lub daje podstawę do wniesienia roszczenia w kwestii reklamy wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej konkurencji.
  7. Wykorzystywanie treści wizualnych (w całości lub w części) jako znaku handlowego, znaku usługowego, logo lub innej identyfikacji bądź też części takowej.
  8. Użytkownik może wykorzystywać „kadry nieruchome” pochodzące z Materiału wideo wyłącznie w związku z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi obejmującymi stworzone przez użytkownika dzieła pochodne zawierające Materiał wideo.
  9. Nieprawdziwe oświadczenie, wyraźne lub sugerujące, że jakiekolwiek treści wizualne zostały stworzone przez użytkownika lub osobę inną niż właściciel praw autorskich do treści wizualnych.
  W celu uzyskania którychkolwiek z wcześniej wymienionych praw należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA 1-866-663-3954, poza USA 1-646-419-4452 E-mail: obsługa klienta)
 4. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH
  1. W przypadku stosowania treści wizualnych w kontekście „wydawniczym” należy zawrzeć odpowiednie informacje o prawach autorskich Shutterstock, zasadniczo w następującej formie:
   „Nazwisko artysty/Shutterstock.com”
  2. O ile ma to uzasadnienie komercyjne, w przypadku wykorzystania treści wizualnych w ramach promocji lub w Produkcjach należy zaznaczyć prawa autorskie Shutterstock zasadniczo w następującej formie:
   „Obraz(y) lub materiały wideo (w zależności od wymogów) stosowane na podstawie licencji wydanej przez Shutterstock.com"
  3. Informacje o autorze nie są wymagane w związku z żadnym innym wykorzystaniem obrazów, chyba że inne udostępnione materiały stockowe są opatrzone informacją o autorze w związku z takim samym wykorzystaniem.
  4. Informacja o prawach autorskich musi być zawsze podana w rozmiarze oraz kolorze i w odpowiednio widocznym miejscu, które gwarantują jej łatwe odczytywanie gołym okiem.

CZĘŚĆ II GWARANCJE I OŚWIADCZENIA

 1. Shutterstock oświadcza i gwarantuje, że:
  1. Współpracownicy Shutterstock udzielili Shutterstock wszelkich niezbędnych praw do treści wizualnych, by udzielić praw określonych w Części I jako obowiązujące.
  2. Treści wizualne w oryginalnej, niezmienionej formie oraz stosowane zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi oraz obowiązującymi przepisami nie będą: i) naruszać praw autorskich, praw regulujących kwestie znaków towarowych ani praw własności intelektualnej; ii) naruszać prawa ochrony prywatności stron trzecich; iii) łamać amerykańskich praw, ustaw, zarządzeń i rozporządzeń; lub iv) oszczercze, zniesławiające, pornograficzne lub nieprzyzwoite.
 2. Mimo że Shutterstock dokłada wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności słów kluczowych oraz opisów dotyczących wszystkich treści wizualnych, jak również integralności treści wizualnych oznaczonych jako „Tylko do użytku wydawniczego”, SHUTTERSTOCK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I/LUB NIE WYDAJE OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU WSZELKIMI: I) SŁOWAMI KLUCZOWYMI LUB OPISAMI; II) DŹWIĘKIEM W MATERIAŁACH WIDEO LUB TREŚCIAMI WIZUALNYMI OZNACZONYMI JAKO „TYLKO DO UŻYTKU WYDAWNICZEGO”.Dla jasności Shutterstock nie zabezpiecza ani nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z nieprawidłowych słów kluczowych, tytułów lub opisów, dźwięków w materiałach wideo lub stosowania treści wizualnych oznaczonych jako tylko do użytku wydawniczego.
 3. FIRMA SHUTTERSTOCK NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH OD WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PUNKCIE „OŚWIADCZENIA I GWARANCJE”.

CZĘŚĆ III Zabezpieczenie i odpowiedzialność:

 1. Na mocy warunków niniejszej umowy oraz pod warunkiem, że użytkownik nie naruszył warunków niniejszej umowy oraz innych umów z firmą Shutterstock, firma Shutterstock będzie bronić, zabezpieczać oraz zwalniać użytkownika z odpowiedzialności w ramach obowiązujących „Granic odpowiedzialności” określonych poniżej. Takie zwolnienie od odpowiedzialności dotyczy wyłącznie odszkodowania bezpośredniego wynikającego z roszczenia strony trzeciej związanego bezpośrednio z naruszeniem przez Shutterstock wyraźnych gwarancji i oświadczeń podanych w Części II niniejszych Warunków, wraz z powiązanymi kosztami. Zabezpieczenie jest zależne od pisemnego powiadomienia firmy Shutterstock o wszelkich takich roszczeniach lub potencjalnych roszczeniach nie później niż pięć (5) dni roboczych od dnia, w którym użytkownik dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o roszczeniu lub potencjalnym roszczeniu. Takie zawiadomienie musi zawierać wszystkie szczegóły roszczenia znane w danym momencie użytkownikowi (np.stosowanie przedmiotowych treści wizualnych, nazwisko i kontakt do osoby i/lub podmiotu zgłaszającego roszczenie, kopie wszelkiej korespondencji otrzymanej i/lub wysłanej w związku z roszczeniem). Zawiadomienie musi być wysłane pocztą e-mail lub faksem do Shutterstock na adres counsel@shutterstock.com lub pod numer 1-646-786-4782 wraz z wysłaniem Shutterstock wersji papierowej pod adres: 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, do wiadomości: General Counsel, przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub ii) kurierem z podpisem odbiorcy. Shutterstock jest upoważnione do przejęcia obsługi, rozwiązania lub obrony przeciw wszelkim roszczeniom lub postępowaniom prawnym, w kwestii których zastosowanie ma zabezpieczenie. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z firmą Shutterstock w zakresie obrony przeciw takim roszczeniom oraz będzie miał prawo do wzięcia udziału we wszelkich postępowaniach prawnych na własny koszt. Firma Shutterstock nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opłaty prawne i/lub inne poniesione przez użytkownika lub w jego imieniu koszty przed uzyskaniem przez Shutterstock możliwości przeanalizowania podstaw prawnych roszczenia.
 2. Firma Shutterstock nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody, koszty ani straty wynikające z modyfikacji treści wizualnych lub kontekstu, w którym treści wizualne są wykorzystywane przez użytkownika.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności: Całkowita, maksymalna odpowiedzialność Shutterstock („Ograniczenie odpowiedzialności”) wynikająca z każdego klienta:
  1. Licencje standardowe na wykorzystywanie obrazów wynoszą 10 000 USD.
  2. Licencje rozszerzone na wykorzystywanie obrazów wynoszą 250 000 USD.
  3. Licencje na wykorzystywanie materiałów wideo wynoszą 10 000 USD.
  W razie pytań dotyczących powyższych kwestii należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA 1-866-663-3954, poza USA 1-646-419-4452 E-mail: obsługa klienta)
 4. Użytkownik wyrazi zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Shutterstock, jej przedstawicieli, pracowników, udziałowców, dyrektorów, kierowników, członków oraz dostawców z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z zastosowania treści wizualnych, które nie zostało wyraźnie opisane w niniejszych Warunkach korzystania z usługi. Użytkownik wyraża również zgodę na zabezpieczenie firmy Shutterstock przed kosztami i wydatkami, które firma Shutterstock poniesie w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej lub innych umów z firmą Shutterstock.

CZĘŚĆ IV DODATKOWE WARUNKI

 1. O ile nie jest to wymagane przez prawo, firma Shutterstock nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy bez względu na okoliczności. Jednakże w przypadku, gdy firma Shutterstock zdecyduje, że użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu całej zapłaconej kwoty lub jej części, taki zwrot zostanie zrealizowany z wykorzystaniem sposobu płatności, który został wykorzystany przez użytkownika w celu zakupienia danego produktu. Jeżeli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej i anuluje swoje konto w ciągu siedmiu (7) dni od dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz Shutterstock, Netherlands B.V., Shutterstock, Netherlands B.V. zwróci wszelkie płatności dokonane przez użytkownika w związku z takim anulowanym kontem pod warunkiem, że użytkownik nie pobrał żadnych treści wizualnych. W celu anulowania konta należy skontaktować się z support@shutterstock.com.
 2. „Nieprzenośne” zgodnie z niniejszym zastosowaniem oznaczają, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, że użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, ładować, przekazywać, sublicencjonować lub w inny sposób przenosić treści wizualnych lub prawa do treści wizualnych na rzecz strony trzeciej. Użytkownik może jednak jednorazowo przenieść treści wizualne na rzecz strony trzeciej wyłącznie w celu wydrukowania i/lub wyprodukowania swoich towarów zawierających treści wizualne, z zastrzeżeniem niniejszych zasad i warunków. Jeżeli użytkownik uzyska wiedzę, że w jakimkolwiek serwisie społecznościowym treści wizualne są wykorzystywane w sposób przekraczający licencję udzieloną na mocy niniejszej umowy, użytkownik zobowiązuje się do usunięcia wszelkich dzieł pochodnych uwzględniających treści wizualne z takiego serwisu społecznościowego oraz natychmiastowego poinformowania Shutterstock o każdorazowym wykorzystaniu treści wizualnych przez taki serwis społecznościowy.Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie wszelkich stosownych handlowo kroków w celu uniemożliwienia stronom trzecim kopiowania jakichkolwiek treści wizualnych. W przypadku, gdy użytkownik będzie świadom jakiegokolwiek nieupoważnionego kopiowania jakichkolwiek treści wizualnych Shutterstock, należy powiadomić nas za pomocą poczty e-mail pod adresem support@shutterstock.com.
 3. Jeżeli użytkownik stosuje jakiekolwiek treści wizualne w ramach efektów pracy stworzonych lub dostarczonych klientowi, użytkownik przekaże Shutterstock dane takich klientów na uzasadnioną prośbę Shutterstock.
 4. Ważność, interpretacja oraz wykonanie niniejszych Warunków korzystania z usługi, kwestie bezpośrednio lub pośrednio związane z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi lub ich ustanawianiem, wykonywaniem lub naruszaniem oraz kwestie powiązane podlegają wewnętrznym przepisom prawa Stanu Nowy Jork (bez odniesienia do wyboru doktryn prawnych). Wszelkie kroki lub postępowania prawne dotyczące ważności, interpretacji i/lub wykonania niniejszych Warunków korzystania z usługi, kwestii bezpośrednio lub pośrednio związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi lub ich ustanawianiem, wykonywaniem lub naruszaniem bądź kwestii powiązanych będą prowadzone wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie i hrabstwie Nowy Jork. Wszystkie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów oraz zrzekają się wszelkich zastrzeżeń w odniesieniu do właściwości lub dogodności takich miejsc. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszych Warunków korzystania z usługi ani nie ma na nie wpływu. Użytkownik wyraża zgodę na to, że informowanie o procesie w kwestii wszelkich działań, kontrowersji i sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi może być realizowane za pomocą przesłania ich kopii z użyciem poczty poleconej (lub podobnej formy pocztowej), listu z uiszczoną opłatą pocztową przesłanego drugiej stronie, jednakże żadna treść zawarta w niniejszej umowie nie będzie miała wpływu na prawo do informowania o procesie w inny sposób dopuszczalny prawem.
 5. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma do tego pełne prawo i upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia, użytkownik wyraża zgodę na osobistą odpowiedzialność względem firmy Shutterstock za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usługi.
 6. Liczba pobrań treści wizualnych dostępna dla użytkownika jest określona przez produkt zakupiony przez użytkownika. Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi dzień jest zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin rozpoczynający się w chwili zakupu produktu przez użytkownika. Miesiąc jest zdefiniowany jako okres trzydziestu (30) dni rozpoczynający się w dniu zakupu produktu przez użytkownika oraz obejmujący ten dzień.
 7. W przypadku stwierdzenia nieważności dowolnego z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi lub jego niewykonalności przez dowolne organy prawne lub regulacyjne we właściwej jurysdykcji będzie to dotyczyło wyłącznie części postanowienia, która utraciła ważność lub wykonalność i nie wpłynie to na pozostałą część takich postanowień ani na pozostałe postanowienia Warunków korzystania z usługi, a niniejsze Warunki korzystania z usługi będą w pełni obowiązujące i ważne.
 8. Wyraźnie rozumie się i ustala, że niniejsze Warunki korzystania z usługi są zawierane wyłącznie w celu zapewnienia korzyści stronom umowy, nie udziela się natomiast na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi żadnych korzyści, praw, obowiązków ani zobowiązań stronom trzecim.
 9. W razie naruszenia warunków niniejszej umowy lub innej umowy zawartej z Shutterstock, Shutterstock ma prawo do wyłączenia konta użytkownika bez powiadomienia, dodatkowo do innych uprawnień Shutterstock wynikających z przepisów prawa i/lub kapitału.Shutterstock w żadnym razie nie ma obowiązku zwrotu żadnych opłat poniesionych przez użytkownika w przypadku wyłączenia konta użytkownika w wyniku naruszenia.
 10. O ile nie określono wyraźnie w niniejszych Warunkach, Shutterstock nie udziela żadnych praw and gwarancji w odniesieniu do korzystania z informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą być widoczne w treściach wizualnych, treściach muzycznych lub dźwiękowych w materiałach wideo, znakach towarowych, w wizerunku handlowym lub projektach chronionych prawem autorskim lub dziełach sztuki lub architektury odzwierciedlonych w treściach wizualnych. Shutterstock dysponuje zgodami modela lub właściciela tylko, jeśli zostało to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Shutterstock.
 11. Odpowiedzialność Shutterstock z tytułu pojedynczej licencji zakupionej na mocy niniejszych Warunków nie przekroczy „Granicy odpowiedzialności” obowiązującej w przypadku ważnej licencji w czasie, w którym klient wie lub powinien wiedzieć o roszczeniu, i nie ma znaczenia, ile razy przedmiotowe treści wizualne były licencjonowane lub stosowane przez użytkownika.
 12. O ile nie określono wyraźnie w Części III niniejszych Warunków, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Shutterstock wobec użytkownika lub strony trzeciej składającej roszczenie za pośrednictwem użytkownika, wynikająca z korzystania lub braku możliwości korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Shutterstock i/lub treści wizualnych tam zamieszczonych (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy, czy jest oparta na innej podstawie) nie przekroczy kwoty faktycznie otrzymanej przez Shutterstock od użytkownika tytułem zapłaty za licencję na treści wizualne.
 13. Firma Shutterstock, jej przedstawiciele, pracownicy, kierownicy, członkowie, udziałowcy, dyrektorzy lub dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika lub jakiegokolwiek innego podmiotu z tytułu jakichkolwiek odszkodowań zwykłych, sankcyjnych, szczególnych, za szkody pośrednie, następcze lub uboczne ani z tytułu utraty zysku lub innych szkód, kosztów lub strat wynikających z wykorzystania treści wizualnych przez użytkownika, naruszenia niniejszej umowy przez Shutterstock lub w inny sposób, o ile nie określono wyraźnie w niniejszej umowie, nawet jeśli spółka Shutterstock została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, kosztów lub strat.
 14. O ile nie określono wyraźnie w Części II, wszystkie treści wizualne są udostępniane „w stanie, w jakim są”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. gwarancji dorozumianych nienaruszenia postanowień, zbywalności oraz przydatności do określonego celu.Niektóre treści wizualne mogą zawierać elementy wymagające dodatkowego zatwierdzenia w przypadku modyfikacji treści wizualnych lub ich wykorzystania w określonym kontekście. Użytkownik dokonujący takich modyfikacji lub stosujący treści wizualne w takim kontekście ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich dodatkowych, wymaganych zatwierdzeń.
 15. Shutterstock nie gwarantuje, że treści wizualne, strony internetowe Shutterstock lub inne materiały spełnią wymagania użytkownika, a ich działanie będzie niezakłócone i pozbawione błędów. Całkowite ryzyko w związku z jakością, wykonaniem i stosowaniem treści wizualnych ponosi wyłącznie użytkownik.
 16. W razie posługiwania się przez użytkownika danymi karty kredytowej uzyskanymi w sposób niezgodny z prawem w celu utworzenia konta lub angażowania się przez niego w inny sposób w działalność przestępczą mającą wpływ na Shutterstock, spółka Shutterstock niezwłocznie wniesie skargę na stronie www.ic3.gov, centrum ds. przestępczości internetowej, którego działalność jest wynikiem współpracy Federalnego Biura Śledczego (FBI) z Krajowym Centrum ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych (National White Collar Crime Center).
Skuteczność 3 sierpnia 2015