De huidige Servicevoorwaarden staan hieronder. Om eerdere versies van de Servicevoorwaarden te bekijken klikt u hier.
Deze Nederlandstalige vertaling van onze Licentievoorwaarden is een protocolvertaling en geen rechtsgeldig document. Refereer alstublieft naar de originele Engelse tekst. Door een afbeelding van de Shutterstock-website te downloaden, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden .

SHUTTERSTOCK
Algemene Voorwaarden
Shutterstock licentie-overeenkomst(en)

Beste Shutterstock-klant:

Het volgende is een wettelijke overeenkomst tussen u of de werkgever of andere entiteit namens wie u deze overeenkomst aangaat ("u" of "Klant") en: i) als u een reeds bestaande klant of een klant bent die in de Verenigde Staten of Canada is gevestigd, Shutterstock Inc. een maatschappij in Delaware, kantoorhoudende te Shutterstock, Incl., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, United States; of ii) als u niet in de Verenigde Staten of Canada bent gevestigd, Shutterstock Netherlands, B.V., opgericht onder de wetten van Nederland, kantoorhoudende te Hoogte Kadijk, 391018 BE Amsterdam, Nederland (in elk geval hierna "Shutterstock" genoemd). Door deze overeenkomst aan te gaan, bevestigt u dat uw land van woonst hetzelfde is als het land van uw factuuradres.

De term "Afbeelding(en)" betekent foto's, vectoren, tekeningen en gelijkaardig materiaal dat vanop de Shutterstock website kan worden gelicentieerd.

"Video" betekent bewegende beelden, animaties, films, video's of andere audiovisuele weergaven, met uitzondering van stilstaande beelden, die in gelijk welk formaat zijn opgenomen en vanop de Shutterstock website kunnen worden gelicentieerd.

"Visuele Content" verwijst als verzamelnaam naar Afbeeldingen en Video's.

De volgende Servicevoorwaarden vormen een overeenkomst tussen de Klant en Shutterstock en zetten de rechten en verplichtingen uiteen met betrekking tot Visuele Content waar u mogelijk een licentie voor heeft. Door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw rechten en verplichtingen met betrekking tot Visuele Content licenties als hierin uiteengezet, ongeacht het abonnement of de licentie die u vandaag wellicht aanschaft. Raadpleeg de Servicevoorwaarden opnieuw wanneer u Visuele Content aanschaft.

TENZIJ U EEN "TEAMABONNEMENT" OF "PREMIER LICENTIE" AANSCHAFT, GELDT DEZE ENKELVOUDIGE LICENTIE VOOR ÉÉN NATUURLIJK PERSOON VOOR HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN VISUELE CONTENT. ALS U EEN TEAMABONNEMENT AANSCHAFT, IS HET RECHT OP HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN VISUELE CONTENT BEPERKT TOT HET AANTAL GEBRUIKERS ALS TOEGESTAAN VOLGENS HET TEAMABONNEMENT. DE PREMIER LICENTIE EN HET PLATFORM BIEDEN DEZE EN AANVULLENDE RECHTEN AAN VOOR EEN ONBEPERKT AANTAL GEBRUIKERS. SOMMIGE LICENTIES DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN WELLICHT NIET BESCHIKBAAR VOOR DE AANKOOP VAN EEN TEAMABONNEMENT. Neem contact op met de Klantenservice indien u een teamabonnement nodig heeft. ( Tel: binnen de VS 1-866-663-3954, buiten de VS 1-646-419-4452 E-mail: Klantenservice of ons Premier Team).

Deel I Licenties voor Visuele Content

 1. Afbeeldingslicenties
 2. Videolicenties
 3. Beperkt gebruik van Visuele Content

Deel II Garanties en verklaringen

Deel III Vrijwaring en aansprakelijkheid

Deel IV Aanvullende Voorwaarden

DEEL I LICENTIES VOOR VISUELE CONTENT

Shutterstock verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om wereldwijd Visuele Content te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren, voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de van toepassing zijnde licentie en onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet:

 1. AFBEELDINGSLICENTIES
  1. EEN STANDAARDLICENTIE VOOR AFBEELDINGEN kent u het recht toe om Afbeeldingen te gebruiken:
   1. Als digitale reproductie, inclusief op websites, in online advertenties, op sociale media, in mobiele advertenties, mobiele "apps", software, e-cards, e-publicaties (e-books, e-magazines, blogs, enz.) en in online media (waaronder op websites om video's te delen zoals YouTube, Dailymotion, Vimeo, enz.., onderhevig aan de budgetbeperkingen als uiteengezet in subparagraaf l.a.i.4 hieronder);
   2. Gedrukt in fysieke vorm als onderdeel van productverpakking en etikettering, briefhoofd en visitekaartjes, verkooppunt van advertenties, reclameborden, hoezen van cd's en dvd's of in advertenties en kopieën van tastbare media, waaronder in tijdschriften, kranten en boeken, mits een afbeelding in totaal niet meer dan 500.000 is gereproduceerd.
   3. Als onderdeel van een "Out-of-Home" advertentieprogramma, mits het bedoelde publiek voor een dergelijke campagne minder dan 500.000 bruto impressies bedraagt.
   4. Opgenomen in een film, video, televisieserie, advertentie of andere multimediaproductie voor verspreiding naar een medium dat nu bekend is of hierna wordt genoemd (elk een "Productie"), ongeacht de grootte van het publiek, mits het budget voor een dergelijke Productie niet meer dan USD $10.000 bedraagt;
   5. Voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik (niet voor wederverkoop, download, distributie, of enig ander commercieel gebruik).
  2. EEN UITGEBREIDE AFBEELDINGENLICENTIE kent u het recht toe om Afbeeldingen te gebruiken:
   1. Op gelijk welke wijze als toegestaan volgens een Standaard Afbeeldingenlicentie, zonder beperking van het aantal reproducties, impressies of het budget;
   2. Opgenomen in producten of promotionele artikelen voor de verkoop of verspreiding (gezamenlijk de "Producten" genoemd), inclusief, doch niet beperkt tot textiel, kunst, magneten, muurkunst, kalenders, speelgoed, kantoorbenodigdheden, wenskaarten en eventuele andere fysieke reproducties voor wederverkoop of verspreiding, mits dergelijke Producten wezenlijke creatieve of functionele onderdelen bevat naast de Afbeelding(en).
   3. Bij muurkunst (zonder dat dit verdere creatieve of functionele elementen vereist) voor decoratieve doeleinden in een commerciële ruimte dat uw eigendom of dat van uw klant is, en niet bedoeld voor verkoop.
   4. Opgenomen als onderdelen van digitale sjablonen voor verkoop of verspreiding.
  Neem contact op met de Klantenservice indien de Standaard of Uitgebreide afbeeldingslicenties niet de rechten toekent die u nodig heeft. (Tel: Binnen de VS 1-866-663-3954, Buiten de VS 1-646-419-4452 E-mail: Klantenservice)
 2. VIDEOLICENTIES
  1. EEN VIDEOLICENTIE kent u het recht toe om Video's te gebruiken:
   1. In Producties (d.w.z. een film, video, televisieserie, advertentie of andere multimediaproductie) die op welke wijze dan ook die nu bekend is of hierna wordt genoemd openbaar zijn weergegeven of verspreid;
   2. in verband met een live-voorstelling;
   3. op websites.
  2. Neem contact op met de Klantenservice indien de Licentie voor Videogebruik de door u benodigde rechten niet toekent. (Tel: Binnen de VS 1-866-663-3954, Buiten de VS 1-646-419-4452 E-mail: Klantenservice)
  3. EEN VIDEO COMP LICENTIE kent u het recht toe om de video met watermerk en op lage resolutie als comp te gebruiken (de "Comp Video") binnen testmaterialen, monsters, comps of via knipevaluaties. Video Comp Licenties staan niet toe dat u Video's openbaar weergeeft, verspreidt of opneemt in eventuele uiteindelijke werken. Comp Video kan worden bewerkt, maar u mag het watermerk van Shutterstock niet verwijderen of wijzigen.
 3. BEPERKT GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT
  U MAG NIET:
  1. Visuele Content gebruiken op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan onder de licentie die u heeft aangeschaft voor dergelijke Visuele Content.
  2. Een persoon weergeven in Visuele content (een "Model") op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder doch niet beperkt tot het weergeven van een Model: a) in verband met pornografie, "video's voor volwassenen", entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke; b) in verband met het adverteren of bevorderen van tabaksproducten; c) in een politieke context, zoals de bevordering of promotie, het adverteren of steunen van een partij, kandidaat of verkozen beambte of in verband met politieke partijen of uitgangspunten; d) als lijdend aan een ziekte of aandoening of medicijnen nemend voor een fysieke of mentale ziekte of aandoening; of e) betrokken zijnde bij immorele of criminele activiteiten.
  3. Visuele Content gebruiken in een pornografische, beledigende of misleidende context of op een manier die als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd.
  4. Gebruik Visuele Content gemarkeerd als "Alleen voor redactioneel gebruik" voor commerciële doeleinden.
  5. Doorverkopen, herverdelen, toegang bieden tot, delen of overdragen van Visuele Content tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien.
  6. Het gebruik van Visuele Content op een manier die inbreuk maakt op het merk van een derde of andere intellectuele eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.
  7. Visuele Content of een gedeelte daarvan gebruiken als handelsmerk, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.
  8. Stilstaande beelden verkregen uit Video op een andere wijze gebruiken dan in verband met de marketing , promotie en advertenties van uw afgeleide werken waarin Video wordt verwerkt.
  9. Ten onrechte de indruk wekken, zowel uitdrukkelijk als redelijkerwijze geïmpliceerd, dat de Visuele Content door u of iemand anders dan de auteursrechthebbende(n) van de Visuele Content was gecreëerd.
  Neem contact op met de Klantenservice indien u de voorgaande rechten nodig heeft. (Tel: Binnen de VS 1-866-663-3954, Buiten de VS 1-646-419-4452 E-mail: Klantenservice)
 4. NAAMS- EN AUTEURSRECHTVERMELDINGEN
  1. Het gebruik van Visuele Content in een "redactionele" context wordt vergezeld door een bijpassende vermelding van de bijdrager en Shutterstock, in de volgende vorm:
   "Naam artiest/Shutterstock.com"
  2. Indien en wanneer redelijk in commercieel opzicht wordt het gebruik van Visuele Content in Producten of een Productie vergezeld door een vermelding van Shutterstock in de volgende vorm:
   "Afbeelding(en) of Video's (als van toepassing) gebruikt onder licentie van Shutterstock.com"
  3. Krediettoewijzingen zijn niet nodig in verband met een ander gebruik van Afbeeldingen, tenzij andere stockinhoud die wordt aangeboden krediet aanbiedt in verband met hetzelfde gebruik.
  4. In alle gevallen dienen de naamsvermelding of vermelding van de auteur, resp. de auteursrechthebbende qua grootte, kleur en opvallendheid zo te zijn dat deze duidelijk en gemakkelijk gelezen kunnen worden met het blote oog.

DEEL II GARANTIES EN VERKLARINGEN

 1. Shutterstock verklaart en garandeert dat:
  1. De bijdragers van Shutterstock hebben Shutterstock alle nodige rechten in en op de Visuele Content toegekend om de rechten zoals uiteengezet in Deel I te kunnen toekennen.
  2. Visuele Content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze Servicevoorwaarden en het toepasselijk recht, zal : i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht schenden; ii) privacy- of publicatierechten van derden schenden; iii) Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schenden; of iv) beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen zijn.
 2. Hoewel Shutterstock in commercieel opzicht redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat trefwoorden en beschrijvingen nauwkeurig zijn, alsook om de integriteit van Visuele Content die is aangewezen als "Alleen voor redactioneel gebruik" te garanderen, GEEFT SHUTTERSTOCK GEEN GARANTIES EN/OF LEGT SHUTTERSTOCK GEEN VERKLARINGEN AF / MET BETREKKING TOT: I) TREFWOORDEN, TITELS OF BESCHRIJVINGEN; II) AUDIO IN VIDEO'S; OF III) VISUELE CONTENT DIE IS AANGEMERKT ALS "ALLEEN VOOR REDACTIONEEL GEBRUIK". Duidelijkheidshalve is Shutterstock niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit onnauwkeurige trefwoorden, titels of beschrijvingen, audio in video's of het gebruik van Visuele Content aangemerkt als "Alleen voor redactioneel gebruik".
 3. SHUTTERSTOCK LEGT GEEN VERKLARINGEN AF EN GEEFT GEEN GARANTIES ANDERS DAN DEZE DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE PARAGRAAF "GARANTIES EN VERKLARINGEN" WORDEN GENOEMD.

DEEL III Vrijwaring en aansprakelijkheid:

 1. Behoudens het bepaalde in deze voorwaarden en mits u de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Shutterstock niet heeft geschonden, zal Shutterstock u verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren onder de beperkingen van de van toepassing zijnde 'Beperkte Aansprakelijkheid' zoals hieronder genoemd. Een dergelijke vrijwaring is slechts beperkt tot de directe schade geleden door de Klant, voortvloeiend uit een vordering van een derde die direct toewijsbaar is aan een overtreding door Shutterstock van de uitdrukkelijke garanties en verklaringen zoals genoemd in Deel II, evenals bijkomende kosten (inclusief redelijke advocaatkosten). Schadeloosstelling is onderhevig aan de voorwaarde waaronder u Shutterstock schriftelijk van een dergelijke vordering of dreigende vordering op de hoogte stelt binnen vijf (5) werkdagen nadat u te weten kwam of redelijkerwijs kennis genomen zou moeten hebben van de vordering of de dreigende vordering. Een dergelijk bericht dient alle gegevens van de vordering te bevatten die op dat moment bij u bekend zijn (bv. het gebruik van de respectievelijke Visuele Content, de naam en contactgegevens van de persoon en/of entiteit die de vordering instelt, aard en datum van de zogenaamde vordering, kopieën van enige correspondentie die u heeft ontvangen en/of zijn verstuurd aangaande de vordering. De kennisgeving moet worden gemaild of gefaxt naar Shutterstock via counsel@shutterstock.com of 1-646-786-4782 en een papieren versie dient naar Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118 te worden gestuurd ter attentie van de: General Counsel, via aangetekende post, met ontvangstbevestiging; of ii) nachtkoerier, tegen handtekening van de ontvanger. Shutterstock zal het recht hebben om de behandeling, schikking of verdediging van enige vordering of rechtszaak waarop deze schadeloosstelling van toepassing is op zich te nemen. U stemt ermee in uw medewerking aan Shutterstock te verlenen ter verdediging van een dergelijke vordering en u heeft het recht om deel te nemen aan enige rechtszaken op uw eigen kosten. U stemt ermee in dat Shutterstock niet aansprakelijk is voor proceskosten en/of andere kosten die u of namens u zijn gemaakt voordat Shutterstock de mogelijkheid heeft gehad de geldigheid van een dergelijke vordering te analyseren.
 2. Shutterstock is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die aan de Visuele Content zijn aangebracht, of de context waarin de Visuele Content door u gebruikt wordt.
 3. Beperkte aansprakelijkheid: de algehele, maximale totale verplichting en aansprakelijkheid van Shutterstock (de "Beperkte Aansprakelijkheid") voortkomend uit alles van de klant:
  1. Standaardlicenties voor afbeeldingen kosten USD $10.000.
  2. Uitgebreide licenties voor afbeeldingen kosten USD $250.000.
  3. Videolicenties zijn USD $10.000.
  Neem contact op met de Klantenservice indien u vragen heeft over het voorgaande. (Tel: Binnen de VS 1-866-663-3954, Buiten de VS 1-646-419-4452 E-mail: Klantenservice)
 4. U gaat er hierbij mee akkoord Shutterstock en haar bestuurders, werknemers, aandeelhouders, bestuursleden, leidinggevenden, leden en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Visuele Content anders dan het door deze Servicevoorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Shutterstock te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Shutterstock maakt in het geval u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock.

DEEL IV: AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. Behalve indien wettelijk vereist, is Shutterstock onder geen enkele omstandigheid verplicht om uw abonnementskosten terug te betalen. In het geval dat Shutterstock bepaalt dat u in aanmerking komt voor een restitutie van het gehele of een deel van het abonnementsbedrag, wordt een dergelijke restitutie alleen terugbetaald volgens de betalingsmethode die u gebruikt hebt om uw aankoop te doen. Indien u een inwoner van de Europese Unie bent en u uw account binnen zeven (7) dagen na uw betaling aan Shutterstock Netherlands, B.V. annuleert, zal Shutterstock Netherlands, B.V. de door u gedane betaling met betrekking tot de geannuleerde account restitueren, op voorwaarde dat u op dat moment nog geen Visuele Content heeft gelicentieerd. Om uw account te annuleren neemt u contact op metsupport@shutterstock.com.
 2. "Niet-overdraagbaar" zoals hierin gebruikt, betekent dat, behalve indien specifiek in deze servicevoorwaarden vermeld, u geen Visuele Content of het recht van gebruik van Visuele Content mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. U mag echter een eenmalige overdracht van Visuele Content aan een derde doen met als enige doel dat deze derde uw producten met de Visuele Content die onderworpen is aan de bepalingen en voorwaarden, afdrukt en /of vervaardigt. Als u zich bewust wordt dat eventuele Social Media Websitegebruikers Visuele Content gebruiken op een wijze die onze licentie hieronder overschrijdt, gaat u ermee akkoord alle afgeleide werken die de Visuele Content bevatten van een dergelijke Social Media Site te verwijderen en om Shutterstock in te lichten over een dergelijk gebruik op de Social Media Website. U gaat akkoord met alle commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat derden eventuele Visuele Content dupliceren. Als u een ongeoorloofde duplicatie van een of meerdere Visuele Content van Shutterstock ontdekt, dient u ons op de hoogte te brengen via e-mail op support@shutterstock.com .
 3. Indien u Visuele Content gebruikt als onderdeel van een werk dat is gemaakt voor of geleverd aan een klant, maakt u, op op redelijk verzoek van Shutterstock, de identiteit van een dergelijke klant of klanten aan Shutterstock bekend.
 4. De geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Servicevoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de vastlegging, uitvoering of overtreding ervan, en aanverwante zaken worden beheerst door de interne wetgeving van de staat New York (zonder verwijzing naar de rechtskeuzebepaling). Een rechtsgeding of gerechtelijke procedure met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en/of handhaving van deze Servicevoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de vastlegging, uitvoering of overtreding ervan, en aanverwante zaken worden uitsluitend beslecht in de staats- of federale rechtbanken in de staat en county New York. Alle partijen gaan ermee akkoord dat deze rechtbanken exclusieve rechtsbevoegdheid hebben en doen hierbij afstand van de mogelijkheid van bezwaar tegen het gemak of de geschiktheid van een dergelijke locatie. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing en heeft geen enkele invloed op deze Servicevoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat kennisgevingen in het kader van rechtsgedingen, controverses en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden worden betekend door het sturen van een kopie daarvan per aangetekende post, al dan niet met bewijs van ontvangst, (of gelijkaardig ), gefrankeerd, aan de andere partij. Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan het recht zich te beroepen op enige andere wettelijk toegestane wijze van betekening of kennisgeving.
 5. Als u deze Servicevoorwaarden aangaat namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en vertegenwoordigt u dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om dat te doen. Indien u geen dergelijke bevoegdheid hebt, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent ten opzichte van Shutterstock voor eventuele inbreuken op de bepalingen van deze Servicevoorwaarden.
 6. De hoeveelheid beschikbare Visuele Content die door u gedownload kan worden wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt met een dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als dertig (30) opeenvolgende dagen, beginnend op de dag dat u uw product koopt.
 7. Indien blijkt dat een individuele bepaling in deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens een juridische entiteit of een regelgevende instantie met rechtsbevoegdheid zal dergelijke bevinding slechts beperkt blijven tot de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zonder daarbij de overige bepalingen of een ander onderdeel van de Servicevoorwaarden aan te tasten. Deze Servicevoorwaarden zullen bijgevolg volledig van kracht blijven.
 8. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Servicevoorwaarden louter en alleen worden aangegaan voor een gezamenlijk profijt van beide partijen en dat deze Servicevoorwaarden geen voordelen, rechten, verplichtingen of taken toekent aan derden.
 9. In het geval dat u de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock overtreedt, heeft Shutterstock het recht uw account te beëindigen zonder verdere kennisgeving, onverminderd de andere rechten en/of rechtsmiddelen van Shutterstock. Shutterstock is onder geen enkele omstandigheid verplicht om door u betaalde bedragen terug te betalen indien uw account wegens een overtreding is afgesloten.
 10. Behalve indien uitdrukkelijk hierin uiteengezet, kent Shutterstock geen rechten toe en maakt Shutterstock geen garanties met betrekking tot het gebruik van persoonlijk identificerende informatie die zichtbaar is in de Visuele Content, muziek of andere audio in video's, handelsmerken, handelsnamen of auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, kunstwerken of architectuur als voorgesteld, resp. afgebeeld in de Visuele Content. Shutterstock heeft alleen model- of eigendomsvrijgaves indien uitdrukkelijk aangegeven op de Shutterstock website.
 11. De aansprakelijkheid van Shutterstock onder enige individuele licentie die onder deze voorwaarden is aangeschaft, zal de "Beperkte Aansprakelijkheid" als van toepassing op de licentie die van kracht is ten tijde dat de klant weet had of had moeten hebben van de vordering nooit overschrijden, en is niet onderhevig aan het aantal keer dan de Visuele Content door u is gelicentieerd of gebruikt.
 12. Behalve indien specifiek aangegeven in Deel III van deze voorwaarden zal de algehele, totale aansprakelijkheid van Shutterstock jegens u of andere derden die namens u een vordering instellen, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Shutterstock websites en/of Visuele Content (ongeacht of dit contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins is) het geldbedrag dat Shutterstock daadwerkelijk van u heeft ontvangen voor de van toepassing zijnde Visuele Content licentie niet overschrijden.
 13. Shutterstock, noch haar functionarissen, werknemers, bestuursleden, leden, aandeelhouders, directieleden of leveranciers, zijn aansprakelijk jegens u of andere personen of entiteiten voor algemene, strafrechtelijke, speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade, winstderving of andere schade, kosten of verlies voortkomend uit uw gebruik van de Visuele Content, contractbreuk door Shutterstock of anderszins, tenzij hierin uitdrukkelijk opgenomen, zelfs niet indien Shutterstock is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade, kosten of verlies.
 14. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in Deel II wordt alle Visuele Content op "as is" basis aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige Visuele Content kan onderdelen bevatten waarvoor een aanvullende vrijwaring is vereist indien de Visuele Content in een bepaalde context wordt gewijzigd of gebruikt. Indien u dergelijke wijzigingen aanbrengt of de Visuele Content gebruikt binnen dergelijke context bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele aanvullende vrijwaringen die daarvoor vereist zijn.
 15. Shutterstock garandeert niet dat de Visuele Content, Shutterstock websites of andere materialen aan uw eisen zullen voldoen of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Het algehele risico met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en het gebruik van de Visuele Content ligt bij u.
 16. Indien u frauduleuze creditcardgegevens gebruikt om een account te openen of zich anderszins inlaat met criminele activiteiten die een invloed hebben op Shutterstock, dan zal Shutterstock direct aangifte doen bij www.ic3.gov, het internetklachtencentrum, een samenwerking tussen de Federal Bureau of Investigation (FBI) en het National White Collar Crime Center.
Effectief 3 augustus 2015