Gjeldende tjenestevilkår er beskrevet nedenfor. For å se tidligere versjoner av tjenestevilkårene, kan du klikke her.
Denne [ditt oversettelsesspråk] oversettelsen er kun en høflighetsoversettelse og ikke et juridisk dokument. Vennligst se den originale Engelskspråkelige teksten . Ved å laste ned et bilde fra Shutterstock nettsiden samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene som er fastsatt i den engelskspråklige versjonen av Bruksvilkårene.

SHUTTERSTOCK
brukervilkår
Shutterstocks lisensavtale(r)

Kjære Shutterstock-kunde:

Det følgende er en juridisk avtale mellom deg eller arbeidsgiver eller annen enhet som du inngår denne avtalen på vegne av («du» eller «kunden») og: i) Hvis du er en eksisterende eller ny kunde i USA eller Canada: Shutterstock, Inc., et Delaware-registrert selskap med kontoradresse Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA; eller ii) hvis du er en ny kunde utenfor USA eller Canada: Shutterstock Netherlands, BV, registrert i henhold til Nederlandsk lovverk, med hovedforretningssted i Hoogte Kadijk 391018 BE Amsterdam, Nederland (heretter kalt «Shutterstock» for begge tilfeller). Ved å inngå denne avtalen, bekrefter du at ditt hjemland er det samme som landet for din fakturaadresse.

«Bilder» betyr fotografier, vektorer, tegninger og lignende som det kan kjøpes lisens for via Shutterstocks nettside.

«Video» betyr ethvert bevegende bilde, animasjoner, filmer, videoer eller andre audiovisuelle fremstillinger, ekskludert stillestående bilder, spilt inn i ethvert format som kontrolleres av eller oppnådd gjennom Shutterstocks nettsider.

«Visuelt innhold» som samlebetegnelse viser til bilder og videoer.

Følgende tjenestevilkår utgjør en avtale mellom kunden og Shutterstock, og beskriver rettighetene og pliktene med hensyn til visuelt innhold som er lisensiert av deg. Ved å godta tjenestevilkårene samtykker du i at disse vilkårene styrer dine rettigheter og plikter med hensyn til alle lisenser for visuelt innhold som er angitt her, til tross for abonnementer eller lisenser du eventuelt kjøper i dag. Les disse vilkårene på nytt når du kjøper visuelt innhold.

MED MINDRE DU KJØPER ET «TEAMABONNEMENT» ELLER «PREMIER-LISENS»,VIL DENNE LISENSEN KUN TILLATE ÉN BRUKER Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE VISUELT INNHOLD. HVIS DU KJØPER ET TEAMABONNEMENT VIL RETTEN TIL Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE VISUELT INNHOLD BEGRENSES TIL DET ANTALL BRUKERE ABONNEMENTET TILLATER. PREMIER-LISENSEN- OG PLATTFORMEN GIR DISSE OG FLERE ANDRE RETTIGHETER TIL ET BEGRENSET ANTALL BRUKERE. NOEN AV LISENSENE SOM ER BESKREVET HER ER IKKE TILGJENGELIGE FOR KJØP AV TEAMABONNEMENTER. Ta kontakt med kundeservice dersom du trenger en konto for flere brukere. (Telefon: Fra USA: 1-866-663-3954, Utenfor USA: +1 646 419 4452. E-post: Kundeservice eller Premier-teamet).

Del I: Lisenser for visuelt innhold

 1. Bildelisenser
 2. Videolisenser
 3. Restriksjoner for bruk av visuelt innhold

Del II: Garantier og fremstillinger

Del III: Skadeløsholdelse og ansvar

Del IV: Tilleggsvilkår

DEL I: LISENSER FOR VISUELT INNHOLD

Shutterstock gir deg herved en ikke-eksklusiv, uoverførbar rett til evigvarende bruk, endring og reprodusering av visuelt innhold på verdensbasis, som uttrykkelig er tillatt etter gjeldende lisens og med de begrensninger som er angitt her:

 1. BILDELISENSER
  1. EN STANDARD BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder:
   1. Som en digital reproduksjon i nettannonsering (blant annet på nettsteder), på sosiale medier, i mobilannonsering, mobile «apper», programvare, e-kort, e-publikasjoner (e-bøker, e-magasiner, blogger, osv.), og i elektroniske medier (inkludert på video-delingstjenester som YouTube, Dailymotion, Vimeo, osv., i henhold til de budsjettbegrensninger fastsatt i underpunkt l.a.i.4 under);
   2. Trykt i fysisk form som en del av produktets emballasje og merking, brevhoder og visittkort, salgsreklame, plakater, CD- og DVD-plateomslag, eller i reklame eller kopi av materielle media, inkludert magasiner, aviser og bøker såfremt ingen bilder gjengis mer enn 500 000 ganger totalt;
   3. Som en del av en reklamekampanje «hjemmefra», gitt at tiltenkt målgruppe for slik kampanje er færre enn 500 000 bruttovisninger.
   4. Innlemmet i film, video, TV-serier, reklame, eller andre multimediaproduksjoner for distribusjon i ethvert kjent medium eller medium heretter utviklet (hvorav alle er «produksjoner»), uten hensyn til publikumstørrelse, forutsatt at budsjettet for en slik produksjon ikke overstiger $ 10 000;
   5. For personlig, ikke-kommersiell bruk (ikke for videresalg, nedlasting, distribusjon eller noe annet kommersielt bruk).
  2. EN UTVIDET BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder:
   1. På en måte som er tillatt under Standard bildelisens, uten noen begrensning på antall reproduksjoner, visninger eller budsjett;
   2. Innlemmet i varer eller salgsfremmende elementer for salg eller distribusjon (samlebetegnelsen «Varer»), inkludert, uten begrensning, tekstiler, kunstverk, magneter, veggkunst, kalendere, leker, skrivesaker, gratulasjonskort, og annen fysisk reproduksjon for videresalg eller distribusjon, forutsatt at slike Varer inkluderer materielle kreative eller funksjonelle elementer utover bildet/bildene.
   3. For veggkunst (der det ikke kreves ytterligere kreative eller funksjonelle elementer) for dekorative formål på en kommersiell eiendom eid av deg eller din klient, og ikke for videresalg.
   4. Innlemmet som elementer av digitale maler for salg eller distribusjon.
  Ta kontakt med kundeservice dersom standard eller utvidet bildelisens ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: Fra USA: 1-866-663-3954, Utenfor USA: +1 646 419 4452. E-post: Kundeservice )
 2. VIDEOLISENSER
  1. ENLISENS FOR VIDEOBRUK gir deg rett til å bruke videoer til å:
   1. i produksjoner (dvs. en film, video, TV-serie, reklame, eller andre multimedieproduksjon) vist eller distribuert til publikum på noen måte nå er kjent eller heretter utviklet;
   2. i forbindelse med en live-opptreden;
   3. på nettsider.
  2. Ta kontakt med kundeservice dersom brukslisensen for videoen ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: Fra USA: 1-866-663-3954, Utenfor USA: +1 646 419 4452. E-post: Kundeservice )
  3. EN KOMPVIDEOLISENS gir deg rett til å bruke vannmerket, lavoppløsning video som en video («Kompvideo») for test-, prøve- eller komp-materialer eller grovklippede evalueringsmaterialer. Kompvideolisenser gir deg ikke tillatelse til å fremvise eller distribuere noen slik video til publikum eller innlemme videoene i noen ferdige materialer. Kompvideoer kan redigeres, men du kan ikke fjerne eller endre Shutterstocks vannmerke.
 3. RESTRIKSJONER FOR BRUK AV VISUELT INNHOLD
  DU KAN IKKE:
  1. Annen bruk av visuelt innhold enn det som uttrykkelig tillates under lisensen du har kjøpt, med hensyn til slikt visuelt innhold.
  2. Portretter en person avbildet i visuelt innhold (en «modell») på en måte som en person med rett kan finne støtende, inkludert, men ikke begrenset til portrettering av en modell: a) I forbindelse med pornografi, «voksne videoer», voksenunderholdning, eskortetjenester, datingtjenester eller liknende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring av tobakksprodukter; c) i en politisk forbindelse, slik som annonse eller støtte for et politisk parti, en kandidat, valgt tjenestemann, eller i forbindelse med hvilken som helst politisk policy eller synspunkt; d) en som lider av, eller behandles for en fysisk eller psykisk lidelse; eller e) umoralske eller kriminelle aktiviteter.
  3. Bruk av visuelt innhold i en pornografisk, ærekrenkende eller villedende kontekst, eller på noe vis som kan anses som ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig.
  4. Bruk visuelt innhold markert med «Kun for redaksjonelt bruk» for kommersielle formål.
  5. Videresalg, videredistribuer, gi tilgang til, dele eller overføre visuelt innhold, med unntak av der det spesifikt er gitt i denne avtalen.
  6. Bruk av visuelt innhold på en måte som krenker en tredjeparts varemerke eller øvrig åndsrett, eller vil gi grunnlag for et krav om villedende reklame eller uredelig konkurranse.
  7. Bruk hvilket som helst visuelt innhold (helt eller delvis) som en del av et varemerke, tjenestemerke, logo eller andre opphavstegn.
  8. Du kan ikke bruke stillbilder fra et videoopptak annet enn dem som er tatt i forbindelse med egen markedsføring, kampanjer eller reklame som leder ut fra egne videoverk.
  9. Feilaktig framstilling, uttrykkelig eller med rimelig implikasjon, at noe bilde ble laget av deg eller en annen person enn opphavsrettinnehaveren for bildet.
  Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål rundt de ovennevnte rettigheter. (Telefon: Fra USA: 1-866-663-3954, Utenfor USA: +1 646 419 4452. E-post: Kundeservice )
 4. VARSLER OM KREDITERING OG OPPHAVSRETT
  1. Bruken av visuelt innhold i en «redaksjonell» sammenheng skal krediteres Shutterstocks bidragsyter og til Shutterstock i følgende format:
   «Artistnavn/Shutterstock.com»
  2. I tilfeller der dette er praktisk og kommersielt mulig, skal Shutterstock krediteres visuelt innhold brukt på varer og i produksjoner på følgende vis:
   «Bilder brukt under lisens fra Shutterstock.com».
  3. Kreditering er ikke nødvendig i forbindelse med noen annen bruk av bilder, med mindre annet innkjøpt medieinnhold leveres med kreditering i forbindelse med samme bruk.
  4. I alle tilfeller skal kreditering og navngivelse være av en slik størrelse, farge og fremtredende at det er tydelig og lett lesbart for det blotte øye.

DEL II: GARANTIER OG FREMSTILLINGER

 1. Shutterstock garanterer og fremstiller at:
  1. Shutterstocks bidragsytere har gitt Shutterstock de nødvendige rettigheter for visuelt innhold for å gi de aktuelle rettighetene som er fastsatt i del I.
  2. Visuelt innhold i sin opprinnelige uforandret form, brukt i full overensstemmelse med disse vilkårene og gjeldende lov, vil ikke: i) Krenke opphavsretten, varemerker eller øvrig åndsrett; ii) krenke tredjepartsrettigheter til personvern eller publisitet; iii) bryte med noen amerikansk lov, vedtekt, bestemmelse, eller forskrift; eller iv) være ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller uanstendig.
 2. Mens Shutterstock jobber hardt for å sikre at nøkkelord og beskrivelser er så nøyaktige som mulig og at integriteten til visuelt innhold tilordnet status «Kun for redaksjonell bruk» opprettholdes, GIR SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER ELLER LØFTER FOR DET FØLGENDE: I) SØKEORD, TITLER OG BESKRIVELSER; II) LYD I VIDEOER; ELLER III) VISUELT INNHOLD MED STATUS «KUN FOR REDAKSJONELT BRUK». For ordens skyld, vil Shutterstock ikke erstatte eller har noe ansvar med hensyn til eventuelle krav som skyldes unøyaktig søkeord, titler eller beskrivelser, noe lyd i videoopptak, eller bruk av visuelt innhold utpekt Kun redaksjonell bruk.
 3. SHUTTERSTOCK FORETAR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER ANNET ENN DE UTTRYKKELIG GITT I PARAGRAFEN «GARANTIER OG FREMSTILLINGER».

DEL III: Skadeløsholdelse og ansvar:

 1. Underlagt disse vilkårene, og forutsatt at du ikke har brutt vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock forsvare og holde deg skadesløs opptil «ansvarsgrensene» (slik som heretter definert). Slik skadeløsholdelse er utelukkende begrenset til kundens direkte skader som oppstår fra en tredjeparts krav direkte knyttet til Shutterstocks brudd på de uttrykte garantiene og fremstillingene i del II, herav tilknyttede utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer). Denne skadeløsholdelsen er betinget av at du varsler Shutterstock skriftlig, om slike krav eller truet krav, senest fem (5) virkedager fra datoen du får kjennskap om eller burde ha visst om kravet eller det truet kravet. En slik melding skal inneholde alle opplysninger for kravet som du er kjent med (f.eks., bruk av relevant visuelt innhold, navn og kontaktinformasjon for person og/eller enhet som står bak kravet, kopier av eventuell mottatt korrespondanse og/eller korrespondanse som sendes i forbindelse med kravet). Meldingen må sendes på e-post eller fakses til Shutterstock på counsel@shutterstock.com eller 1-646-786-4782 med en papirkopi til Shutterstock, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, via rekommandert forsendelse, mottakskvittering eller bud, som krever mottakers signatur. Shutterstock skal ha rett til å anta håndtering, oppgjør eller forsvar av et krav eller rettssaker som gjelder denne godtgjørelsen. Du samtykker i å samarbeide med Shutterstock i forsvaret av slike krav og skal ha rett til å delta i noen søksmål på egen regning. Du samtykker i at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle saksomkostninger og/eller andre kostnader du eller den som representerer deg påløper før Shutterstock har fått rimelig mulighet til å analysere slike krav.
 2. Shutterstock skal ikke være ansvarlig for noen skader, kostnader eller tap som oppstår som et resultat av modifiseringer utført på visuelt innhold eller sammenhengen det visuelle innholdet blir brukt av deg.
 3. Ansvarsgrenser: Shutterstocks maksimale samlede forpliktelse og ansvar («Ansvarsbegrensning») for hver av kundenes:
  1. Standard bildelisenser skal koste $ 10 000.
  2. Utvidede bildelisenser skal koste $ 205 000.
  3. Lisenser for videobruk skal koste $ 10 000.
  Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål rundt det ovennevnte. (Telefon: Fra USA: 1-866-663-3954, Utenfor USA: +1 646 419 4452. E-post: Kundeservice )
 4. Du går med på å gi og holde Shutterstock, dets ledere, ansatte, aksjonærer, direktører, bestyrere, medlemmer og leverandører skadesløsholdelse og fritak for ansvar av eventuelle skader eller ansvar av enhver form som oppstår fra bruk av bildet annet en bruken uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Du går videre med på å gi straffefrihet for Shutterstock for alle kostnader og omkostninger som Shutterstock pådrar seg i tilfelle du bryter noen av vilkårene i denne eller noen andre avtaler med Shutterstock.

DEL IV: TILLEGGSVILKÅR

 1. Unntatt når loven krever det skal Shutterstock ikke under noen omstendighet ha noen forpliktelse til å gi tilbakebetalinger. I tilfelle Shutterstock bestemmer at du er berettiget til å motta en tilbakebetaling av hele eller deler av avgiften din, skal slik tilbakebetaling imidlertid kun gjøres til betalingsmetoden som opprinnelig ble brukt for å kjøpe produktet. Dersom du er bosatt i EU og du kansellerer abonnementet ditt innen syv (7) dager før betaling til Shutterstock Netherlands B.V., og forutsatt at du ikke har lisensiert noe visuelt innhold, vil Shutterstock Nederland B.V. refundere betalingen du har gjort i forbindelse med kanselleringen. For å kansellere kontoen din, kan du ta kontakt på support@shutterstock.com.
 2. «Ikke overførbar» som brukt i avtalen betyr at det med unntak av det som er spesifikt angitt i disse tjenestevilkårene, kan du ikke selge, leie ut, laste inn, gi videre, viderelisensiere, eller på annen måte overføre et bilde eller retten til å bruke visuelt innhold til andre. Du kan dog overføre bilder én gang til en tredjepart med det utelukkende formålet å få en slik tredjepart til å produsere og/eller fremstille varene dine som innlemmer visuelt innhold underlagt disse vilkårene. Hvis du gjøres oppmerksom på at noen sosiale medier bruker visuelt innhold på en måte som bryter med din lisens herunder, godtar du å fjerne alle avledede verk med visuelt innhold fra slike sosiale medier, samt å varsle Shutterstock umiddelbart for hvert slik Social Media Website bruk . Du går med på å ta kommersielt ansvarlige skritt for å forhindre at tredjeparter kopierer et bilde. Om du gjøres klar over uautorisert kopiering av Shutterstocks visuelt innhold, underrett oss via e-post på support@shutterstock.com.
 3. Hvis du bruker visuelt innhold som en del av et arbeidsprodukt som har blitt produsert for eller levert til en klient eller kunde, må du oppgi identiteten til disse klientene eller kundene til Shutterstock ved rimelig anmodning fra Shutterstock.
 4. Gyldigheten, tolkningen og håndhevingen av disse vilkårene for bruk, saker som oppstår fra eller i sammenheng med disse vilkårene for bruk eller tilblivelsen av den, prestasjon eller brudd og relaterte anliggende skal styres av de interne lovene til staten New York (uten henvisning til doktrinen om lovvalg). Eventuelle rettslige saker eller prosesser vedrørende gyldigheten, tolkningen og/eller håndhevingen av disse vilkårene for bruk, saker som oppstår fra eller i sammenheng med disse bruksvilkårene eller deres tilblivelse, prestasjon eller brudd samt relaterte anliggende utelukkende tas opp i de statlige eller føderale domstoler i staten og kommunen New York. Alle parter samtykker i disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon, og gir avkall på enhver innvending til anstendigheten eller bekvemmeligheten av slike arenaer. De forente staters konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke og påvirker ikke på annen måte disse vilkårene for bruk. Du godtar at denne tjenesteprosessen ved alle handlinger, kontroverser og diskusjoner som måtte oppstå i relasjon med disse vilkårene for bruk, kan bli påvirket av å sende en kopi av registrert og sertifisert post (eller noen andre lignende former for post), forhåndsfrankert, til andre parter derimot, skal ingenting ha innvirking på retten til å utføre tjenesteprosess som på noen andre måter er tillatt ved lov.
 5. Om du går med på disse vilkårene for bruk på vegne av arbeidsgiveren din eller annen instans, garanterer og fremstiller du at du har rett og fullmakt til å gjøre det. I tilfelle du ikke har slik fullmakt, godtar du at du blir personlig ansvarlig overfor Shutterstock for eventuelle brudd på vilkårene i disse vilkårene for bruk.
 6. Antall nedlastinger av visuelt innhold som er gjort tilgjengelig for deg avgjøres av produktet du kjøper. For disse vilkårene for bruk vil en dag defineres som de tjuefire (24) timene som begynner når produktet ditt blir kjøpt. En måned defineres som tretti (30) etterfølgende dager som begynner på og inkluderer datoen du kjøper produktet.
 7. Dersom enkelte vilkår i disse vilkårene blir ansett som ugyldige av juridisk- eller tilsynsorgan med kompetent jurisdiksjon, vil et slikt funn være begrenset utelukkende til den ugyldige eller ugjennomførlige delen, uten at de resterende delene av en slik individuell betingelse eller enhver annen del av vilkårene skal påvirkes, slik at disse vilkårene ellers skal være i full kraft og effekt.
 8. Det er uttrykkelig forstått og akseptert at disse tjenestevilkårene er inngått utelukkende for partenes gjensidig nytte, og at ingen fordeler, rettigheter, plikter eller forpliktelser er tiltenkt i disse tjenestevilkårene for noen tredjepart.
 9. I tilfelle at du bryter noen av vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock ha rett til å avslutte kontoen din uten ytterligere varsel, i tillegg til Shutterstock øvrige rettigheter etter loven og/eller eiendomsrettigheter. Shutterstock skal ikke, under noen omstendighet være forpliktet til å gi tilbakebetalinger for det du har betalt i tilfelle at kontoen din blir sagt opp grunnet et brudd på avtalen.
 10. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her, gir Shutterstock ingen rettigheter eller garantier med hensyn til bruk av personlig identifiserbar informasjon som kan være synlig i sitt visuelle innhold, musikk eller annen lyd i opptak, varemerker, kjennetegn eller opphavsrettsbeskyttet design, kunstverk eller arkitektur avbildet i ethvert visuelt innhold. Shutterstock har kun modell eller eiendom utgivelser der uttrykkelig angitt på Shutterstock hjemmeside.
 11. Shutterstocks ansvar under enhver individuelt innkjøpt lisens skal herunder ikke overskride «Ansvarsbegrensning» som er gjeldende for den gyldige lisensen på det tidspunktet kunden får vite, eller burde ha visst om kravet, og tar ikke hensyn til antall ganger det visuelle innholdet er lisensiert eller brukt av deg.
 12. Ikke under noen omstendighet, unntatt det som er angitt i del III, vil Shutterstocks totale samlede ansvar overfor deg eller noen tredjepart som fremsetter kravet på dine vegne, som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller manglende evne til å bruke Shutterstock sine nettsteder og/eller visuelt innhold på disse sidene (via kontrakt, tort eller på noe annet vis) overstige det faktiske pengebeløpet som er mottatt av Shutterstock fra deg for den relevante lisensen for visuelt innhold.
 13. Verken Shutterstock eller noen av dets ansatte, ledere, medlemmer, aksjonærer, styremedlemmer eller leverandører skal være ansvarlig overfor deg eller noen annen person eller enhet for noen generelle, straffende, spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, eller tapt fortjeneste eller eventuelle andre skader, kostnader eller tap som oppstår som følge av din bruk av visuelt innhold, Shutterstocks brudd på denne avtalen, eller på noen annen måte, med mindre uttrykkelig oppgitt her, selv om Shutterstock har blitt informert om muligheten for slike skader, kostnader eller tap.
 14. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i del II, er alt visuelt innhold levert «som det er» uten garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier for ukrenkelighet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Enkelt visuelt innhold kan inneholde elementer som krever ekstra klarering dersom det visuelle innholdet endres eller brukes i en bestemt sammenheng. Hvis du gjør en slik endring eller bruker visuelt innhold i en slik sammenheng, er du selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige ekstra klareringer.
 15. Shutterstock garanterer ikke at det visuelle innholdet, Shutterstocks nettsteder, eller andre materialer vil oppfylle dine krav eller at bruken vil være uavbrutt og feilfri. Du påtar deg all risiko i henhold til kvalitet, ytelse og bruk av visuelt innhold.
 16. Dersom du bruker falsk kredittkortinformasjon for å åpne en konto eller på annen måte deltar på kriminell aktivitet som påvirker Shutterstock, vil Shutterstock straks sende en klage til www.ic3.govInternet Crime Complaint Center – et samarbeid mellom de amerikanske organene FBI (Federal Bureau of Investigation) og NW3C (National White Collar Crime Center).
Effektivt 3. august 2015